Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Roční zúčtování daně (RZD)

Každý rok má možnost každý zaměstnanec, který splňuje zákonem dané podmínky, požádat svého zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování daní. Zaměstnanec však musí požádat a dodat potřebné doklady do termínu 15.2. příslušného roku.

Vytisknutí potřebných dokumentů

Žádost o roční zúčtování můžete vytisknout přímo z Nuggetu, a to ve funkci Mzdy 13-1-6 LZ390 – žádost o RZD – tiskopis.

V případě, že zaměstnanec nechce roční zúčtování zpracovat po svém zaměstnavateli, ale chce si podat daňové přiznání, vytiskněte mu Potvrzení o zdanitelných příjmech ve funkci Mzdy 13-1-1 LZ387 – potvrzení o zdanitelných příjmech.

Kdo si může zažádat o RZD z pohledu Nuggetu

Program po spuštění funkce Mzdy 10-1 Roční daň ze mzdy, kromě jiných sestav, vytvoří do Zpráv sestavu LZ385C Vyúčtování daně – chyby a varování. Tato sestava sdělí uživateli, kdo si musí podat daňové přiznání sám nebo podá informaci, který ze zaměstnanců má úhrn příjmů menší než 6násobek min. mzdy a tím pádem by v případě vratky nebyl vyplacen daňový bonus.

Aktualizace údaje L4126 – kdo chce/nechce RZD

Na základě vrácených Žádostí o roční zúčtování aktualizujete údaj L4126 Zúčtování daně za minulý rok u každého zaměstnance, kdy 0 = nechce RZD od zaměstnavatele, 1 = chce RZD od zaměstnavatele.

Tuto aktualizaci navedete několika způsoby:

 1. po jednotlivých zaměstnancích ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění a oprava věty
 2. pomocí jmenného seznamu zaměstnanců v hromadných změnách ve funkci Mzdy 2-1-4 Hromadné změny v souboru, kde si najdete údaj L4126 a otevře se vám jmenný seznam pro úpravu
 3. pomocí pracovního seznamu, kde si můžete označit zaměstnance či celé střediska a otevřete si tuto skupinu přes Aktualizace – Základní soubor – Otevřít ve společném okně (nezapomeňte, že: Použít = uložíte práci, ale okno nezavřete; Uložit = uložíte práci a okno zavřete)

Aktualizace Podkladů pro daň

Z vyplněných žádostí o RZD a poskytnutých podkladů musíte tyto údaje do Nuggetu zadat, aby program mohl spočítat, zdali se zaměstnanci bude či nebude nějaká hodnota daně vracet.

Tyto údaje můžete zadat dvěma způsoby:

 1. po jednotlivých zaměstnancích ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění a oprava věty a poté přes tlačítko vlevo dole Funkce – Daň se vám otevře níže uvedené okno
 2. přes pracovní seznam, kde si označíte zaměstnance či skupinu zaměstnanců, kteří chtějí roční zúčtování daně a poté přes Aktualizace – Podklady pro daň se vám otevře níže uvedené okno

Tlačítko VYÚČTOVÁNÍ se vám v tabulce objeví pouze v případě, když máte zadáno v údaji L4126 hodnotu 1 (tedy, že zaměstnanec chce vyúčtování RZD od zaměstnavatele)

 • po kliknutí na Nový záznam se otevře okno pro konkrétní zadávání hodnot z žádosti o RZD:

Zápis do časového fondu

Ve funkci 12-1 Přepočet daně – vyúčtování se objeví následující tabulka:

 • Začněte tlačítkem Přihrání – objeví se tabulka se seznamem zaměstnanců a po označení a potvrzení se vám propíší do tabulky tak, jak vidíte výše.
 • V této fázi nemusíte údaje zapisovat do časového fondu pomocí tlačítka Zápis do měs. souboru, ale můžete si jen zkontrolovat a přihrát zaměstnance, kterým jste daň už zpracovali. Až zpracujete další část zaměstnanců, opět v této funkci použijete tlačítko Přihrání (objeví se další zpracovaní zaměstnanci k převzetí do tabulky) a Přepočet (v případě aktualizace některých již zadaných údajů)
 • Přepočet tedy slouží k úpravě hodnoty v případě, že jste u zaměstnanců upravili hodnoty v tabulce Aktualizace podkladů pro daň.
 • Po kliknutí na tlačítko Přepočet se vytvoří do Zpráv sestavy:
  • LZ385V – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
  • LZ385C – Vyúčtování daně – chyby a varování
  • LZ385B – Výpočet daně z příjmů fyz.osob
 • Když jste zpracovali celou firmu a jste rozhodnutí, že již chcete vypočtené hodnoty zapsat do časového fondu, použijte tlačítko Zápis do měs. souboru.
  • do Zpráv se vám díky tomuto tlačítku vytvoří sestava:
   • LZ035P Přepočet daně do měsíčního souboru (z tohoto důvodu doporučujeme zapisovat do ČF hromadně a nikoliv individuálně)
 • Objeví se následující tabulka pro výběr údajů pro Zápis do časového fondu. Zde, prosím, dbejte velké opatrnosti, abyste si nepřepsali již jednou zapsané údaje. S největší pravděpodobností budete používat druhou možnost, tzn. přihrajete k těm původním další údaje, aniž by byly ty původní smazány)

A jaké údaje se do časového fondu přihrají:
MS 7151 = Daňové přeplatky z ročního zúčtování vč. daňového bonusu
MS 9715 = Přeplatek/nedoplatek daňového bonusu

Ve výplatní pásce pak uvidíte pouze MS 7151. Údaj MS 9715 se vám ve výplatní pásce neprojeví, protože padá pouze do vyúčtování zálohové daně, což se projeví až budete vytvářet toto vyúčtování pro daný rok.

Zrušení údaje z ročního zúčtování

Smazat mzdovou složku 7151 či 9715 lze POUZE přes hromadné změny ve funkci Mzdy 2-3-2 hromadné změny, kde si najdete po jednom MS 7151 a poté MS 9715 a použijete tlačítko Rušení.

Kontroly

V průběhu zpracování RZD se vám do Zpráv vytvořila sestava LZ385B Výpočet daně z příjmů fyz. osob, kterou si můžete otevřít nejen v PDF, ale také v CSV.

Tuto sestavu si také můžete vyvolat ve funkci Mzdy 10-1 Roční daň ze mzdy. Avšak přes tuto funkci se vám vyrobí sestava pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, jestli si zažádali či nezažádali o RZD.

Sestava z funkce 12-1 vytvoří sestavu LZ385B Výpočet daně z příjmů fyz.osob pouze za ty osoby, které prošli tabulkou Přepočet daně za rok 2021.