Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaměstnanec: Učni – zadávání učňů

Všeobecně k učňům

 • minimální výše měsíční odměny pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30% minimální mzdy
 • odměna učně je osvobozena od daně i od zdravotního pojištění
 • produktivní činnost a odměna za ni nezakládá pracovní poměr a poskytnutí odměny není podmíněno smlouvu se žákem ani nástupem do pracovního poměru k firmě, jedinou podmínkou je smlouva mezi školou a firmou
 • vazba na účetnictví: doporučuje se účtovat na podrozvahových účtech, aby se daly vyčíslit náklady na žáka
 • odpovědnost za škodu: odpovědnost jde za firmou, nikoliv školou, proto by firma na to měla myslet a doplnit pojistku o rozšíření na žáky
 • nezahrnuje se do evidenčního počtu zaměstnanců
 • přes prázdniny musí dojít k podepsání smlouvy DPP, protože tam nejde uplatnit smlouvu se školou
  • pokud budete otevírat učni dohodu, je nutné otevřít nový pracovní poměr (tedy nové osobní číslo) – toto je jediná výjimka v systému Nugget, kdy má jeden zaměstnanec dvě osobní čísla

Nastavení učně v Nuggetu

 • ve funkci Mzdy 2-1-1 Doplnění nebo oprava věty:
  • vyplňte údaj L4016 hodinovou mzdu
  • zadejte v údaji L3204 Kategorie – 20 učeň až 24 učni v xx. roce učení
  • nastavte % v údaji L4026: nastavení procent má vliv na výši mzdové složky 5111 Odměna učňů za produktivní práci (v případě, že chcete, aby učeň obdržel celou částku, zadejte do údaje L4026 číslo 100)
 • doporučujeme vypnout na kartě Mzdové údaje – ostatní údaj L4113 Generování časového fondu, pokud jste zvyklí generovat časový fond (zejména hromadně)
 • ve funkci Mzdy 2-4-1 Mzdové složky – uživatelské názvy otevřete mzdové složky: 112/1112, 5111 a 7696
 • ve funkci Mzdy 2-4-2 Mzdové složky – atributy nakontujte strany MD/D pouze mzdové složky 1112 a 5111, MS 7696 se nekontuje
 • nastavení mzdových složek najdete zde
 • příklad nastavení učně v Okně nástupů a výstupů:

Zadání do časového fondu

 • ve funkci 2-3-1 Doplnění nebo oprava věty vyplníte:
  • pomocí MS 112 zapíšete hodiny (příp. dny)
  • v Simulaci výpočtu II zjistíte, že se automaticky spočte MS 5111 a MS 7696
 • do časového fondu můžete přidat i nějakou prémii, simulace pak vypadá takto: