Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Střediska

Nastavení středisek patří k základnímu nastavení v Nuggetu. Zavedení alespoň jednoho střediska je nutné pro zavedení zaměstnance.

Střediska nastavíte ve funkci Mzdy 2-6

  • slouží pro vytvoření číselníku středisek organizace
  • pro základní otevření střediska stačí nastavit: kód střediska, název střediska a nákladové středisko, které bude shodné s kódem střediska

Možnosti vyplnění:
Kód střediska: základní údaj pro vytvoření střediska, max. 9místný numerický údaj

Závod: kód závodu pro další členění, max. 3místný numerický údaj

Provoz: kód provozu pro další členění, max. 3místný numerický údaj

Hospodářské středisko: kód pro další členění, max. 3místný numerický údaj

Nákladové středisko: kód pro nákladové středisko, max. 6místný numerický údaj

Organizační jednotka pro ZP:

  • v případě zadání čísla je zajištěn odvod ZP a hlášení změn podle zadaného čísla organizační jednotky
  • současně musí být uveden spojení příslušné ZP v hromadných platbách (funkce 2-7-6) a neuvádět variabilní symbol (variabilní symbol bude brán automaticky jako IČ organizace a čísla organizační jednotky podle registrace u ZP

Název střediska: alfanumerický údaj, kterým nazvete středisko

Doplň. údaje: pole pro zápis speciálních programových rozlišení (nutno kontaktovat konzultanta Nugget SW)

Kategorie a Výplatní místo: určeno pro další speciální programová nastavení (nutno kontaktovat konzultanta Nugget SW)

Zneaktivnění střediska

Pokud již nějaké středisko nepoužíváte, doporučujeme střediska nemazat, ale zneaktivnit. Středisko se vám při zneaktivnění nebude nikde nabízet, ale dohledáte ho do minulosti.

  • pro zneaktivnění střediska otevřete konkrétní středisko a zaklikněte níže označený údaj a to Neaktivní (historické) středisko