Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontrola časového fondu

Kontrola časového fondu slouží:

 1. pro kontrolu hodin pracovního fondu (daným úvazkem a kalendářem) oproti zadaným hodinám v časovém fondu
 2. pro generování kódů pro měsíční či hodinovou mzdu (plat)

 

Kontrolu časového fondu najdete ve funkci Mzdy 2-3-4 Kontrola časového fondu

 • pro kontrolu použijte první nabízenou možnost, a tou je „Kontrola časového fondu“
 • tuto funkci můžete spouštět vícekrát
 • po spuštění této funkce obdržíte do Tiskových zpráv následující sestavy:

LZ0173P Kontrola časového fondu

    • v této sestavě se vám propíši ti zaměstnanci, kterým nesedí hodiny oproti jejich pracovnímu fondu (pracovní fond je tvořen jeho nastaveným zákonným či jiným úvazkem a také jeho kalendářem)
    • v případě, že se vám v této sestavě někdo objeví, je třeba tohoto zaměstnance ručně zkontrolovat a upravit v časovém fondu
    • po úpravě v časovém fondu si můžete tuto funkci spustit znovu a zkontrolovat, jestli je oprava v pořádku

LZ527P Neproplacené nemoci

    • v této sestavě najdete ty zaměstnance, kteří nebyli proplaceni na konci měsíce 

Ukázka kontroly časového fondu:

 • na tomto příkladu vidíte, že zaměstnanci č. 109 chybí ve fondu 8 hodin a oproti tomu zaměstnanec č. 106 má 7 hodin navíc
 • je tedy potřeba si oba zaměstnance otevřít v časovém fondu, podívat se, co v něm mají a příp. ručně upravit

Pokud chcete změny v časovém fondu vidět i na všech sestavách a výplatních páskách, musíte provést přepočet zaměstnanců, a to provedete ve funkci:

6-1 Přepočet všech zaměstnanců
6-2 Přepočet vybraných zaměstnanců