Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SK Zamestnanec: Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV)

Číslo IČPV sa vzťahuje vždy ku konkrétnemu pracovnoprávnemu vzťahu. Preto je evidováno v Okne nástupov a výstupov ako nová položka L0010S.

IČPV je možné nahrať jednotlivo, alebo hromadne pomocov Užívateľského programu „Import IČPV“

Súbor musí byť uložený ako .csv a obsahovať tieto stĺpce:

  • rodne_cislo
  • typ_roly
  • datum_zaciatku
  • datum_ukoncenia
  • icpv

kde:

  • rodne_cislo – desaťmiestne číslo bez lomky
  • typ_roly – ZEC, ZECD2, …
  • datum_zaciatku – vo formáte DD.MM.RRRR
  • datum_ukoncenia – vo formáte DD.MM.RRRR
  • icpv – dvanástimiestné číslo

V tomto formáte bude pridelená IČPV zasielať aj SP.