Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení: Nastavení čítače nemocenských dávek

Nastavení čítače slouží pro očíslování nemocenských dávek, které se objeví ve výstupní zprávě LZ350 Náhrady příjmů při pracovní neschopnosti. Bez zapnutého čítače nemocenských dávek a v případě existence nemoci v daném měsíci, vám program neumožní provést rekapitulaci a otevření nového období

  • nastavení tohoto čítače provedete ve funkci Mzdy 2-7-7

  • bez zapnutí této funkce u daného uživatele se nevytvoří sestava placených nemocenských dávek
  • aktivace:
    • ve funkci mzdy 2-7-7 najděte daného uživatele a do sloupce Čítač uveďte písmeno dle následujícího:

a) uživatelé se podle potřeby střídají při vytváření výstupní zprávy LZ350, ale číslování nemocenských dávek je v rámci organizace pouze jedno, nastavte do sloupce Čítač písmeno A

b) každý uživatel čísluje nemocenské dávky samostatně (např. za závod), bude mít písmeno ve sloupci Čítač rozdílný, např. uživatel A si napíše písmeno A, uživatel B si napíše písmeno B a ten uživatel, který nečísluje nemocenské dávky bude mít pole prázdné

  • sestavy pro nemocenské pojištění vytvoříte ve funkci Mzdy 8-3 Nemocenské pojištění, podmínkou je spočítané otevřené období, aby se vše promítlo do všech potřebných sestav