Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení čítače nemocenských dávek

Nastavení čítače slouží pro očíslování nemocenských dávek, které se objeví ve výstupní zprávě LZ350 Náhrady příjmů při pracovní neschopnosti. Bez zapnutého čítače nemocenských dávek a v případě existence nemoci v daném měsíci, vám program neumožní provést rekapitulaci a otevření nového období

  • nastavení tohoto čítače provedete ve funkci Mzdy 2-7-7

  • bez zapnutí této funkce u daného uživatele se nevytvoří sestava placených nemocenských dávek
  • aktivace:
    • ve funkci mzdy 2-7-7 najděte daného uživatele a do sloupce Čítač uveďte písmeno dle následujícího:

a) uživatelé se podle potřeby střídají při vytváření výstupní zprávy LZ350, ale číslování nemocenských dávek je v rámci organizace pouze jedno, nastavte do sloupce Čítač písmeno A

b) každý uživatel čísluje nemocenské dávky samostatně (např. za závod), bude mít písmeno ve sloupci Čítač rozdílný, např. uživatel A si napíše písmeno A, uživatel B si napíše písmeno B a ten uživatel, který nečísluje nemocenské dávky bude mít pole prázdné

  • sestavy pro nemocenské pojištění vytvoříte ve funkci Mzdy 8-3 Nemocenské pojištění, podmínkou je spočítané otevřené období, aby se vše promítlo do všech potřebných sestav