Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Seznam zaměstnanců bez údajů v časovém fondu

Pro zjištění, zdali jste nezapomněli někomu zadat výplatu, tzn. má prázdný časový fond, slouží sestava Seznam zaměstnanců bez údajů v časovém fondu, kterou najdete ve funkci 3-6 

  • slouží i pro kontrolu dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti, kdy kontrolou seznamu zaměstnanců bez údajů v časovém fondu zjistíte, že vám některý z dohodářů ještě nedodal odpracované hodiny
  • po spuštění této funkce se vám vytvoří sestava v tiskových zpráv:

LZ944P Zaměstnanci bez časového fondu

    • výše uvedený obrázek znamená, že zaměstnankyně s os.č. 117 nemá žádnou položku v jejím časovém fondu, tudíž by nedostala žádnou výplatu. Jelikož se jedná o druh pracovního poměru 2 – tedy hlavní pracovní poměr na dobu určitou – nejspíše vypadla ze systému docházky nebo se na ní zapomnělo