Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vybrané zprávy po výpočtu

 • tato funkce ve mzdách vám umožní vytvořit předem vydefinované sestavy na jedno tlačítko
 • funkce Mzdy 12-8 Vybrané zprávy po výpočtu
 • po kliknutí na funkci se vám otevře okno s dříve uloženými vydefinovanými skupinami sestavy
 • význam jednotlivých tlačítek:

Spustit: spustíte vytváření sestav, které jste si dříve uložili (v našem vzoru bychom spouštěli druhý řádek nazvaný Archiv)
Výběr: otevře se vám výběrové okno sestav, kde si zaklikáte ty sestavy, které budete chtít později vytvářet na tlačítko Spustit
Zrušit blok: označený řádek dříve vydefinovaných sestav tímto tlačítkem smažete
Zavřít: zavřete okno

Výběr a uložení souboru sestav

 • kliknutím na tlačítko Výběr se vám otevře následující okno:
 • v tomto okně si zaklikáte všechny sestavy ze seznamu (do tohoto seznamu nelez přidávat další sestavy), které každý měsíc při uzávěrkách potřebujete (nebo při jiných činnostech) a uložíte pomocí Uložit jako a pojmenujete si tento blok zpráv
 • po stisknutí tlačítka OK se vám blok sestav uloží a najdete ho v okně Dávky vybraných tiskových zpráv

Spuštění souboru zpráv

 • spuštěním dávky sestav pomocí tlačítka Spustit se vám spustí vygenerování jednotlivých (vámi zaklikaných) sestav
 • v případě, že jste však zakllikli např. Nemocenské pojištění, či Příkaz k úhradě, je potřeba ještě potvrdit následující okna než se vám skutečné generování spustí
 • v případě Nemocenského pojištění musíte očíslovat dávky:
 • v případě příkazu k úhradě musíte označit řádky pro bankovní účet a příp. upravit datum (zde chceme upozornit, že jednotlivé příkazy nelze nechat vygenerovat touto funkcí. V případě, že potřebujete např. čtyři jednotlivé příkazy k úhradě, musíte je nechat vytvořit ve funkci 11-2 Příkazy k úhradě)
 • až tyto dvě okna potvrdíte, spustí se generování všech sestavy
 • tyto sestavy po skončení najdete v tiskových zprávách a příp. v pracovním adresáři (např. přehledy na SP, ZP)

Využití s jinou funkcí v programu

 • dříve než spustíte tuto funkci 12-8, se můžete rozhodnout, co s vytvořenými sestavami chcete dělat a předtím si nastavit program tak, aby byl pro vás více praktický
 1. sestavy tisknete
  • ve funkci Další funkce – Nastavení si na záložce Sestavy označíte možnost Otevírat automaticky PDF (pokud nebudete chtít do budoucna PDF automaticky otevírat, stačí po vytvoření sestav pomocí funkce 12-8, tuto funkcionalitu na stejném místě opět vypnout)
 2. sestavy ukládáte
  • ve funkci Další funkce – Nastavení si na záložce Sestavy zaadáte cestu do Export sestav do adresáře
 3. sestavy tisknete i ukládáte
  • ve funkci Další funkce – Nastavení si na záložce Sestavy označíte možnost Otevírat automaticky PDF a také zadáte cestu do Export sestav do adresáře
 • pro všechny tři možnosti najdete bližší informace zde