Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přidělení k výkonu práce k uživateli.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťují průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace najdete zde.

Co nastavit než budete vytvářet formulář pro Stanovení povinného podílu

  • vyplňte ve funkci PERS 1-1 Aktualizace personálních údajů kartu Údaje zdravotní a pro důchod
  • vyplňte údaj L4801 Druh důchodu pracujícího důchodce a otevřete okno L4806 Zdravotní postižení

  • pokud vyplníte tuto tabulku až v lednu následujícího roku, ale vybrané období bude v roce loňském, do povinného podílu se tento zaměstnanec započítá

 

  • ve funkci Mzdy 2-7-5 Tiskové parametry – Parametry aktivního uživatele vyplňte kartu Tiskové texty, aby se vám přenesli do formuláře údaje ze sekce Vyhotovil

Vytvoření Povinného podílu

  • Povinný podíl vytvářejte za příslušný kalendářní měsíc až po přechodu do následujícího roku, kdy je známa výše odvodu do státního rozpočtu. Dříve vytvořený formulář může obsahovat staré údaje a tím pádem se vám spočte chybný odvod.
  • Povinný podíl vytvoříte ve funkci Mzdy 10-14 LZ320 Změněná pracovní schopnost

  • vysvětlení údajů v tabulce Generování tiskové zprávy:

Období: určete rok a první a poslední měsíc zpracování
Plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb: výpočet provedete následovně: součet všech odebraných výrobků či služeb (bez DHP) a vydělíte průměrnou mzdou v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí vydané Ministerstve práce a sociálních věcí (tedy 7násobkem průměrné mzdy pro daný rok)

Příklad: organizace má přiznané plnění (faktura) ve výši 360 000,- Kč. 7násobek průměrné mzdy pro rok 2020 je 242 277,- Kč

Výpočet příkladu: 360000/242277 = 1,49 a toto číslo se vyplní do tabulky

Výše odvodu za osobu: tato částka je nastavována automaticky
Odvod uhrazen dne: můžete vyplnit datum odvodu nebo ponecháte prázdné
Doklad: vyplníte či ponecháte prázdné
Datum zpracování: necháte aktuální datum či změníte dle potřeby

  • po potvrzení tlačítkem OK se vytvoří do tiskových zpráv následující sestavy:

LZ320P Zaměstnanci se ZPS pro daňové účely
LZ320BP Zaměstnanci se ZPS pro stanovení povinného podílu
LZ320CP Průměrný roční přepočtený počet 
LZ320VP – Plnění podílu ZPS

 

Veškeré formuláře pro stanovení Odvodu Povinného podílu je nutno odeslat datovou schránkou na příslušný úřad. Nevytváří se žádný xml soubor pro odeslání. Všechny sestavy si můžete otevřít ve formátu PDF, uložit a odeslat přes vaši Datovou schránkou.