Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Payminator vs. Nugget

Soubor pro založení nových lidí v Payminatoru před spuštěním

Soubor se nahrává jednorázově, když se s Payminátorem začíná a je potřeba vložit větší množství dat.

V Nuggetu

 • uživatelský program Mzdy 12-5 Export do Payminatora
  • do pracovního adresáře se vygeneruje soubor (forPayminator.csv), který obsahuje data pro natažení do Payminatora

V Payminatorovi

 • nové zaměstnance je možné zadávat jednotlivě (ručně) nebo hromadným importem
 • ruční zadání pomocí funkce Manuálního založení zaměstnance, kde přes funkční tlačítko „+ Přidat zaměstnance“
 • přidání zaměstnance je možné také v záložce „Zaměstnanci“
 • hromadné založení zaměstnance pomocí importního souboru z Nuggetu
  • soubor nahrajete pomocí funkčního tlačítka „PAYMINATOR import“

Běžné zadávání nových zaměstnanců do Payminátora

 • do Payminátora po prvním nahrání budete zadávat zaměstnance ručním zadáváním pomocí tlačítka
 • do Payminátora po prvním nahrání budete zadávat zaměstnance ručním zadáváním pomocí tlačítka

Export měsíčních souborů z Payminátora pro import do Nuggetu

 • funkce Payminator – Nastavení – Export
 • pomocí funkčního tlačítka „Exportovat výstup“ vyberete druh souboru a účetní období, které chcete stáhnout

Roční zúčtování

 • stáhne se zip soubor, který obsahuje dva .csv soubory, které se naimportují do Nuggetu
 • POZOR: do Nuggetu NELZE importovat ZIP soubor, vždy importujte samostatné csv. soubory

Import souborů z Payminatora do Nuggetu

V Nuggetu

 • funkce 12-5 Uživatelský program – Payminátor nebo Payminátor Free
 • UPOZORNĚNÍ:
  • nahrávejte do Nuggetu soubory v .csv formátu, tzn. musíte stáhnutý ZIP soubor z Payminátora nejprve rozbalit
  • .csv soubor neotevírejte v Excelu, protože se vám při otevření upraví hodnoty, např. u rodných čísel zmizí levostranné nuly (pokud chcete soubor zkontrolovat, otevírejte si jinou kopii)

V případě Payminátor

 • zobrazí se tabulka, kde pomocí průzkumníka najdete příslušný soubor a stiskem tlačítka OK soubor naimportujete 
  • Import ročních dat – při nahrávání neměňte pořadí souborů:
   1. do prvního řádku importujte soubor s ročními slevami
   2. do druhé řádku importujte soubor s dětmi
  • Import dětí: importujte děti z měsíčního souboru (nikoliv ročního)
  • Import měsíčních dat: importujte z měsíčního souboru (nikoliv ročního)
 • v případě, že importujete poprvé (v loňském roce jste slevy v Payminátorovi neměli), zaškrtněte poslední údaj, tedy Roční slevy poprvé (viz popis níže v Upozornění)
 • Po importu se do pracovního adresáře vygenerují chybová hlášení. Např. CHYBY-PAYMINATOR-MESIC.csv nebo CHYBY-PAYMINATOR-DETI.csv

UPOZORNĚNÍ

 • Pokud se importují roční slevy poprvé, je třeba nejprve zjistit, zda jsou v Payminátoru měsíční slevy za celý minulý rok.
 • V praxi se může stát, že klient, který počítá mzdy v Nuggetu celý rok, nově přikoupí Payminátor a měsíční slevy v Payminátoru za celý rok nejsou. Pro tuto situaci slouží zaškrtávací políčko „Roční slevy poprvé“.

V případě Payminator Free (bezplatná verze propojení na Payminator)

 • Soubory se musí jmenovat viz vzor níže a musí se nacházet na serveru v qtempu uživatele. Tzn. např. pro knihovnu 100 a uživatele USER ve složce: Nuggetsw\mzdyprg\mzdy100\qtemp\user
  • soubor ročních slev: PaymIN_Rok.csv
  • soubor dětí pro roční slevy: PaymIN_Rok_Deti.csv
  • soubor dětí pro měsíční slevy: PaymIN_Deti.csv
  • soubor měsíčních slev: PaymIN_Mesic.csv
 • Po spuštění uživatelského programu Payminátor Free se program podívá do dané složky a pokud tam najde soubor s tímto názvem, tak jej naimportuje.
 • Free verze neprovádí žádné kontroly, proto se ani nevygenerují žádná chybová hlášení

Pokud provádíte import ročních slev a jste v situaci, kdy máte v Nuggetu zpracované měsíční slevy za předchozí rok a tyto slevy v Payminátoru nejsou, musíte do příslušného importního souboru z Payminátora tyto měsíční slevy přičíst.