Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zrušení základní či pracovní věty

Potřebujete zrušit základní či pracovní větu, protože vám buď zaměstnanec nenastoupil nebo nakonec z nějaké dohody došlo? Níže se dočtete, v kterém případě budete zaměstnance rušit v modulu Mzdy a ve kterém případě v modulu Pers.

Zrušení věty v modulu Mzdy

  • zrušit větu můžete pomocí funkce Mzdy 2-1-2 Zrušení základní věty
  • zrušit větu program neumožní v případě, že zaměstnanec bude mít v časovém fondu měsíční data, musí být z časového fondu nejprve zrušena a až poté program umožní větu zrušit
  • pokud ve mzdách větu zrušíte omylem, je možné opětovné doplnění do mezd přes funkci Pers 1-2 Znovuzavedení vyřazených zaměstnanců a bude nabídnut v tabulce Převzetí nových nástupů do mezd
  • zrušením věty v modulu MZDY však zůstává věta v modulu PERS

Zrušení věty v modulu Pers

  • v případě, že je nutno zcela zrušit větu, musí se zrušení provézt přes funkci: PERS 1-1 Aktualizace personálních údajů a vlevo dole tlačítko Funkce – Zrušení věty – a vyberete tu větu, kterou potřebujete zrušit (v případě, že jde o nového zaměstnance, který nenastoupil a kterého jste ještě nikam nepřihlásili, nabídne se pouze jedna možnost, a to PP: 0, a tím zrušíte celého zaměstnance)