Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

e-ELDP

Pokud potřebujete odeslat zaměstnancům Evidenční listy důchodového zabezpečení e-mailem i s vaším razítkem, využijte náš modul e-Formuláře. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení zde.

1. ČÁST: ZAMĚSTNAVATEL

 • Nejprve si e-Formuláře nastavte ve funkci: Další funkce – Nastavení – a hned na první kartě Obecné dole najdete tlačítko pro e-Formuláře
 • Na kartě Povinné parametry v Nastavení e-Formulářů si nastavte potřebné parametry pro odesílání a také nastavte cestu pro vložení obrázku s podpisem a razítkem – údaj třetí zespodu: Cesta k obrázku s podpisem a razítkem.
 • na kartě Volitelné parametry si můžete nastavit např. Master Password, což je jednotné heslo pro všechny zaheslované ELDP
 • Uložíte nastavení tlačítkem OK. Po základním nastavení vytvořte Evidenční listy důchodového zabezpečení dle zvyklostí:

Vytvoření ELDP

 • ELDP vytvoříte ve funkci Mzdy 11-11 Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyberete rok, pro který chcete ELDP vytvářet (program nabízí právě aktuální rok) a potvrďte tlačítkem OK
 • v horní části obrazovky si nastavte třídění zobrazení v Přehledu ELDP a také Třídění pro výstupní sestavy – podle tohoto nastavení se vám budou evidenční listy řadit jak v pohledové části, tak ve výstupních sestavách
 • pro nový Evidenční list důchodového zabezpečení klikněte na tlačítko Nový ELDP a vyberte zaměstnance či skupinu zaměstnanců
 • bližší návod k ELDP najdete zde

Pro odeslání E-ELDP označte zaměstnance, kterým chcete vytvořený ELDP odeslat a klikněte v pravé části tabulky na tlačítko e-ELDP 

 • po kliknutí na tlačítko e-ELDP se objeví další tabulka, ve které si zkontrolujete příjemce (check box ve sloupci Posílat email) a emailové adresy. Správnost e-mailových adres vám kontroluje systém a pokud adresa chybí či je ve formátu e-mailu chyba, program vás upozorní v dolní části tabulky:

 • když vše zkontrolujete a označíte všechny příjemce, kliknete na tlačítko a program odešle ELDP označeným příjemcům. Program odeslání potvrdí oznámením o úspěšnosti odeslaných emailů (pro tento příklad jsme odeslali pouze jeden email):

2. ČÁST: ZAMĚSTNANEC

 • Do e-mailu zaměstnance(ů) přijde zpráva, která bude obsahovat tyto dvě přílohy:

 • Daný e-ELDP otevře zaměstnanec heslem (rodné číslo bez lomítka či dle domluvy s Nuggetem) a když otevře tento evidenční list, vypadá následovně:

 • Zaměstnanec, aby podepsal daný e-ELDP, klikne v PDF nahoře na tlačítko Podepsat a následně vybere možnost Vyplnit a podepsat:

 • Poté se zaměstnanci nahoře zobrazí informační tabulka, kterou se budete řídit a potvrdíte ji tlačítkem OK:

 • Zaměstnanec klikne v ELDP do pole Datum a podpis pojištěnce (modře podbarvené okno) a nahoře na liště klikne na tlačítko Podepište sami (vedle tlačítka Podepište sami je puntík – na ukázkovém obrázku bílý a to značí barvu písma, v průběhu psaní jsem ho změnila na černý a tím jsem dostala výsledný podpis v černé barvě)

 • Poté klikne na Přidat iniciály tlačítkem + a začne psát své příjmení, vybere styl písma a klikne na tlačítko Použít :

 • Poté mu zůstane „viset“ na kurzoru myši tento podpis, který vloží kliknutím do daného pole v ELDP a upraví velikost. Kliknutím kamkoliv do prostoru se podpis zafixuje na daném místě.
 • Takto vypadá podepsaný ELDP zaměstnancem:

Zaměstnanec podepsaný e-ELDP uloží a odešle zpět na domluvenou e-mailovou adresu.