Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronická hlášení na zdravotní pojišťovny (HOZ, PPPZ)

Každý měsíc je povinností mzdové účetní zasílat na příslušnou zdravotní pojišťovnu přehled o platbách a změnová hlášení zaměstnanců. Máte možnost odesílat tyto dokumenty přímo z programu.

Které dokumenty můžete odeslat + z jaké funkce v programu:

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) – funkce Mzdy 8-9-1 LZ381 Zdravotní pojistné (sestava LZ381 ve Zprávy)
Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) – funkce Pers 4-1-1 Hlášení změn (sestava LZ055 ve Zprávy)

Základní nastavení

 • odesílat na zdravotní pojišťovny můžete momentálně pouze pomocí datové schránky

Nastavení Vaší datové schránky

 1. buď pro každého uživatele je možné individuálně nastavit přihlašovací údaje do datové schránky pomocí funkce Další funkce – Nastavení – Karta E-podání

2. nebo centrálně přes funkci Mzdy 2-7-1 Základní parametrický soubor – karta E-podání a Dokumenty

Forma B2B pro zasílání na zdravotní pojišťovnu (za pomocí certifikátů), je momentálně ve vývoji.

Nastavení čísel datových schránek pro jednotlivé pojišťovny

 • čísla datových schránek budou do číselníku zdravotních pojišťoven nasazeny z naší strany, avšak budoucí změny je nutné aktualizovat individuálně z vaší strany
 • číselník zdravotních pojišťoven najdete ve funkci Mzdy 2-4-3 Kmenové údaje, poté číselník L6001 Číslo zdravotní pojišťovny a pomocí tlačítka Upravit se dostanete k aktualizaci konkrétní zdravotní pojišťovny, kde můžete zadat číslo datové schránky

Odesílání na zdravotní pojišťovny

Sestavy vyrobíte dle zvyklostí:

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) – funkce Mzdy 8-9-1 LZ381 Zdravotní pojistné (sestava LZ381 ve Zprávy)
Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) – funkce Pers 4-1-1 Hlášení změn (sestava LZ055 ve Zprávy)

Vytvořené sestavy pak můžete odeslat dvěma způsoby:

 1. Odeslat přímo ze Zpráv pomocí tlačítka Odeslat datovkou
 • vytvořenou sestavu najdete ve Zprávy, označíte řádek a poté kliknete na tlačítko Odeslat datovkou
 • po kliknutí na Odeslat datovkou se vám zobrazí další okno, které vám ukáže průběh odesílání:
 1. Odeslat přes funkci Další funkce – Podat na portály veřejné správy
 • vytvořenou sestavu v PDF si označte ve funkci Zprávy a pomocí tlačítka Zobrazení nebo tlačítka na klávesnici Enter sestavu otevřete a poté uložte kamkoliv do PC (např. na plochu vašeho počítače)
 • poté přes funkci Další funkce – Podal na portály veřejné správy zaklikněte Zdravotní pojišťovny a pomocí tří teček najděte uložené PDF
 • až najdete na svém PC/NTB potřebné PDF a vložíte ho do tabulky Podání na portály veřejné správy, klikněte na tlačítko Odeslat soubor a otevře se vám další okno: Výběr cíle podání
  • tam si vyberte, co odesíláte – zdali HOZ (Hromadné oznámení zaměstnavatele) či PPPZ (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele) a vyberte údaj L6001, pro jakou pojišťovnu chcete danou sestavu odeslat (objeví se vám číslo datové schránky – taková kontrola, že můžete odesílat) a poté klikněte na Odeslat soubor
 • pokud si chcete zkontrolovat obsah odeslaného souboru, můžete se podívat do adresáře ?:\Nuggetsw\CLIENT\temp, kde najdete dané PDF:

Zpětná vazba o odeslání

 • ve funkci Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Přehled zjistíte, zdali byl soubor odeslaný