Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení bankovních účtů

V tomto článku si popíšeme, jak nastavit bankovní účty organizace a hromadné platby.

 • nastavení bankovních účtů slouží pro určení firemního bankovního účtu s možností rozčlenění do několika příkazů (např. zvlášť pro mzdy, zvlášť pro odvody, zvlášť pro exekuce apod.)
 • nastavení hromadných plateb slouží nejen k tomu, aby správně odcházeli hromadné platby (např. na finanční úřad), ale také pro naplnění různých sestav, které s tím souvisí

Bankovní účty organizace

 • nastavíte ve funkci Mzdy 2-4-4
 • pro nastavení bankovních účtů organizace
 • pokud potřebujete mít rozdělené platby dle typu (např. pro příkaz k úhradě, soubor do banky), nastavíte v této funkci
 • při zadávání bankovních účtů u zaměstnanců či v hromadných platbách je pak nutno přiřadit správný účet organizace dle tohoto základního nastavení

Příklad zadání:

řádek 1: účet pro mzdy (pak uvedete jako účet organizace č. 1 u výplat na účet)
řádek 2: účet pro odvody (pak uvedete jako účet organizace č. 2 v hromadných platbách)
řádek 3: exekuce, výživné (pak uvedete u těchto srážek účet organizace č. 3)
řádek 4: penzijní a životní pojištění (pak uvedete u plateb číslo organizace č. 4)

Bankovní příkazy pro hromadné platby

 • nastavíte ve funkci Mzdy 2-7-6
 • pro nastavení všech hromadných plateb, které je třeba odeslat
 • než začnete vyplňovat tyto hromadné platby, je nutné nejprve založit číslo účtu (případně účty) organizace ve funkci 2-4-4 Účty organizace (viz výše)

Typy hromadných plateb:

Daň zálohová

 • nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
 • číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
 • po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
 • vzor vyplnění hromadného příkazu:

Daň srážková

 • nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
 • číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
 • po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
 • nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
 • číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
 • po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
 • vzor vyplnění hromadného příkazu:

Zdravotní pojištění

 • jedna zdravotní pojišťovna = jedna vyplněná karta
 • nutno doplnit základní platební údaje a adresu instituce
 • údaje z adresy instituce se propisují se do některých sestav, např. Přehled o platbě pojistného na ZP)
 • zdravotní pojišťovny se definují v číselníku L6001 údajů ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje
 • variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace; IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek– program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla
 • organizační jednotky (funkce 2-7-1 Základní parametrický soubor a 2-6 Střediska)

Sociální pojištění

 • nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce, adresu plátce vč. kódy okresu sociální správy
 • údaje se propisují dále do formulářů určených na sociální pojišťovnu
 • číslo správy sociálního pojištění se doplní hodnota 0 (nula)
 • číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska) – pozor, aby šla do údaje závod u sociální pojišťovny zadat jiná hodnota než 0, kontaktujte konzultanta

Úrazové pojištění

 • nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce
 • nutno vyplnit výši promile ve funkci 2-7-1 Základní parametrický údaj, záložka Srážky
 • výkaz se vytváří vždy na konci čtvrtletí, pomocí funkcí 8-11 LZ391 Příkaz k úhradě či 11-2 Příkaz k úhradě
 • číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska)

Penzijní připojištění

 • jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
 • nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
 • pro seznam používaných penzijních fondů je třeba vyplnit uživatelský číselník L6009 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje

Životní pojištění

 • jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
 • nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
 • pro seznam používaných životních pojišťoven je třeba vyplnit uživatelský číselník L6006 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje

Ostatní platby zde neuvedené

 • vždy je nutno doplnit kompletní údaje, která jsou na kartě, vč. otevíracích oken, jako jsou adresy atd.
 • všechny údaje mají vliv na správné vyplnění sestav