Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontrola mzdových složek – jmenovitě

Pokud potřebujete zkontrolovat mzdové složky u jednotlivých zaměstnanců, v následujícím článku vám doporučíme nejsnadnější způsoby.

 

Pro kontrolu jedné mzdové složky jmenovitě po zaměstnancích můžete použít:

Hromadné změny v časovém fondu

 • hromadné změny časového fondu najdete ve funkci 2-3-2 a konkrétně druh změny Oprava 

 

Pokud potřebujete zkontrolovat všechny zadané mzdové složky u zaměstnanců, k tomu poslouží:

Mzdová statistika

Pro kontrolu mzdových složek zadaných ve výplatě zaměstnanců skvěle poslouží mzdová statistika LZ722 – ve funkci 2-7-3

 

 • samostatný článek ke mzdovým statistikám najdete zde

 

 • v tomto článku se zaměříme jen na vytvoření sestavy LZ722. Po spuštění funkce 2-7-3 se objeví tabulka Parametry pro mzdovou statistiku – LZ722, kde najdete všechny dříve vytvořené statistiky. Pro vytvoření nové statistiky je nutno otevřít tlačítko Nový záznam.
 • otevře se Další tabulka – Aktualizace definice statistiky – LZ722, kde do okýnka Statistika vložíte pojmenování statistiky a do okýnka Název vepíšete krátký popisek statistiky. Poté kliknete na Nový záznam za (nebo Nový záznam před) – u prvního řádku je to jedno a vyplníte následující:

Název sloupce – název, který se objeví jako název sloupce ve výsledné sestavě
Tiskový sloupec – program určí sice sám, ale je možno si nastavit vlastní pořadí sloupců např. po zadání všech sloupců budete chtít změnit pořadí, využijete přečíslování tohoto pole
Početní operace – zde si vyberete, zdali chcete Kč, hod., dny, součty sloupců, atd.
Násobící konstanta – pro standardní definici řádku se údaj nevyplňuje a nechává se hodnota 000.00; toto pole je určeno pro zápis hodnoty, které násobí hodnoty mzdových složek zapsaných v příslušeném řádku/sloupce nebo která např. zjistí vzájemný podíl hodnot zapsaných na číslech příslušných řádků/sloupců
Query údaj a Text – v případě, že budete chtít spojit vytvářenou mzdovou statistiku s query, můžete si zde určit její název a popis, kdy Údaj je 10místný identifikátor a Název je max. 50místný konkrétní pojmenování sloupce), není ale nutno vyplňovat. Pokud nevyplníte a i přesto spojíte s Query, program doplní název jako Xyyyy, kdy „yyyy“ je číslo sloupce konkrétní připojené mzdové statistiky (přímo v querech můžete tyto údaje pojmenovat či přejmenovat)
Následuje přidání mzdové složky – máte otevřené jedno pole, ale můžete chtít sčítat několik mzdových složek do jednoho sloupce, proto si další řádek zobrazíte kliknutím na Přidat Mzdsl

 • můžete mít až 10 sloupců v jednom řádku, počet sloupců limitován max. do 50

Výstup mzdové statistiky do pracovního adresáře

 •  pro LZ722 (sloupcová po jednotlivých zaměstnancích, definována ve 2-7-3)
   • ve funkci Mzdy 11-3-2 podle kmenových středisek a v Mzdy 11-3-3 podle nákladových středisek (v Pracovním adresáři + ve Zprávách)

Kontrola výplatních pásek

 • jednotlivé mzdové složky máte zkontrolované buď přes hromadné změny nebo přes mzdovou statistiku, ale někdy je potřeba zkontrolovat, jak vypadá výplatní páska
 • výplatní pásky vytvoříte ve funkci 7-1 nebo pomocí pracovního seznamu, kde si vyberete všechny zaměstnance či jen skupinu zaměstnanců a necháte si vytvořit výplatní pásky přes tlačítko Zprávy
 • druh výplatní pásky v tisku upravíte ve funkci 2-7-5, karta Výplatní páska – klikněte do pole s písmenem určující typ výplatní pásky a stiskněte tlačítko F1 na vaší klávesnici a otevře se vám nápověda k této funkci, kde si můžete najít typ výplatní pásky, která vám bude vyhovovat