Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze

Verze V04R22M13

1) Dohody – průměrný hod. výdělek pro ONZ – údaj L4416
2) Nové údaje v Personalistice pro určení průměrného výdělku pro ONZ
3) Centrální správa e-podání a podepisovacích služeb

Verze V04R22M11

1) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou životního minima od 1.4.2022
2) Paušální náhrada nákladů na zpracování exekuce
3) Doplňující informace k údaji L4416 – Průměrný hodinový výdělek pro ONZ

Verze V04R22M10

Oznámení o nástupu zaměstnance (ukončení) – nový formulář ONZ2022

Od 1.4.2022 dochází ke sloučení formulářů ČSSZ – Oznámení o nástupu zaměstnance (ukončení) a formuláře Úřadu práce – Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti. Nový formulář ONZ2022 se využívá v případech, kdy k nástupu či skončení zaměstnání došlo 1.4.2022 a později.

Oprava verze

Výslovně upozorňujeme na změnu řešení výpočtu nezabavitelné částky na základě navýšení normativních nákladů na bydlení, kde vycházíme z aktualizované metodiky Ministerstva spravedlnosti, a v případě, že byste chtěli používat metodiku stávající a navýšení nezapočítávat, je třeba se na nás obrátit a my toto nastavení zajistíme.

Verze V04R22M04

Verze nastavuje správnou výši vypočtené daně v ročním zúčtování daně pro zaměstnance s příjmem, který v roce 2021 přesáhl hranici pro 23 % daň.

Verze V04R22M03

V souvislosti se zákonem 17/2022 Sb. s účinností od 28. 1. 2022, který dočasně upravuje normativní náklady na bydlení pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, došlo k nejednoznačné právní situaci, na kterou jsme nuceni reagovat a o jejíž povaze si Vás dovolujeme informovat tímto sdělením. Prosím, přečtěte si tento článek, ať víte, co dělat.

blablablabal