Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verze

Verze V04R22M24

S U B S Y S T É M   M Z D Y
1. Změna kódu banky 6100 – Equa Bank
2. Výpočet rozsahu pracovní doby u dohod (DPP a DPČ)
3. Hromadné přebírání neschopenek z přehledu e-neschopenek
4. Zadání nepřítomností do budoucna

Verze V04R22M22

Verze V04R22M22

1) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou normativních nákladů na bydlení od 1.10.2022

2) Nepřítomnosti zadávané v Časovém fondu do budoucna

Verze V04R22M19

Změna platových tabulek
– Verze se důležitá pro společnosti, které se řídí platovými tabulkami, mají v údaji L4090 – Tarifní postup: automatické navyšování nebo ANSP až po dosažení praxe

Verze V04R22M18

(1) Stravenkový paušál – změna limitu pro odvody od 1.9.2022
(2) Změna vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát a zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se ZPS
(3) ONZ – průměrný čistý výdělek u dohod

Verze V04R22M17

1. Přidanění poskytování nízkoemisního služebního vozidla pro soukromé účely 0,5% vstupní ceny
2. Zadávání ukončení nepřítomnosti do budoucna – okno datumů
3. Rozšíření výběru údajů v uživatelských QUERY

Verze V04R22M15

1) Odesílání elektronických hlášení na Zdravotní pojišťovny z programu pomocí datových schránek

2) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou životního minima od 1.7.2022

blablablabal