Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Novinky

Verze V04R22M24

S U B S Y S T É M   M Z D Y
1. Změna kódu banky 6100 – Equa Bank
2. Výpočet rozsahu pracovní doby u dohod (DPP a DPČ)
3. Hromadné přebírání neschopenek z přehledu e-neschopenek
4. Zadání nepřítomností do budoucna

Nuggetoviny listopad

máme pro vás již deváté vydání našeho newsletteru, Nuggetovin, kde vám mimo jiné představíme několik nových užitečných funkcionalit z poslední doby – zadávání nepřítomností do budoucna a odesílání hlášenek na zdravotní pojišťovny přímo z programu. Zároveň odpovíme na nejčastější dotazy ohledně e-neschopenek, představíme vám webinář týkající se kalendářů, dotkneme se nové verze našeho programu – Nugget SOA, a v neposlední řadě odkryjeme několik nových partnerství 😊

Verze V04R22M22

Verze V04R22M22

1) Nové limity u srážek ze mzdy v roce 2022 se změnou normativních nákladů na bydlení od 1.10.2022

2) Nepřítomnosti zadávané v Časovém fondu do budoucna

Nuggetoviny říjen

Se začátkem podzimu přichází také další, již osmé vydání Nuggetovin. Najdete v něm představení řady šikovných funkcionalit našeho programu – integrace se systémem Signi a dalšími podnikovými systémy nebo Portálu pro zaměstnance. Zároveň bychom vás prostřednictvím Nuggetovin velmi rádi pozvali na jednu blížící se akci, které se my jako Nugget SW zúčastníme a rádi se tam s vámi uvidíme 😊

Verze V04R22M19

Změna platových tabulek
– Verze se důležitá pro společnosti, které se řídí platovými tabulkami, mají v údaji L4090 – Tarifní postup: automatické navyšování nebo ANSP až po dosažení praxe

Verze V04R22M18

(1) Stravenkový paušál – změna limitu pro odvody od 1.9.2022
(2) Změna vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát a zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se ZPS
(3) ONZ – průměrný čistý výdělek u dohod

Verze V04R22M17

1. Přidanění poskytování nízkoemisního služebního vozidla pro soukromé účely 0,5% vstupní ceny
2. Zadávání ukončení nepřítomnosti do budoucna – okno datumů
3. Rozšíření výběru údajů v uživatelských QUERY

Prázdninové vydání

Sedmé vydání našeho newsletteru Nuggetoviny je doslova nabité informacemi. Dočtete se v něm o několika nových funkcionalitách – zadávání ukončení nepřítomnosti v budoucnosti, E-mailové notifikace či Cestovní příkazy. Zároveň vám ukážeme, jak v Nuggetu zadat legislativní novinku v podobě zvýhodněného zdanění nízkoemisních služebních vozů pro soukromé účely a máme pro vás i nová školení

blablablabal