Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualizace kmenového souboru zaměstnance

Potřebujete aktualizovat kmenovou kartu zaměstnance, čili základní větu zaměstnance? Aktualizovat můžete několika způsoby, a to:

 • po jednotlivých zaměstnancích
 • pomocí pracovního seznamu
 • pomocí jmenného seznamu

Aktualizace po jednotlivých zaměstnancích

 • jednotlivě aktualizovat můžete přes funkci Mzdy 2-1-1 a výběr konkrétního zaměstnance

 • hledat zaměstnance můžeme podle:
   • osobního čísla
   • rodného čísla v kompletním tvaru
   • příjmení, příp. začátku příjmení s rozlišením diakritiky
   • hledáním v seznamu, kdy při vyvolání funkce 2-1-1 zmáčkneme enter a otevře se seznam zaměstnanců
 • po výběru konkrétního zaměstnance najdeme údaj, který chceme zadat či změnit a opravu provedeme

Aktualizace zaměstnance pomocí pracovního seznamu

 • pracovní seznam najdete v panelu nástrojů a bližší popis, jak pracovat s pracovním seznamem najdete zde

 • řazení zaměstnanců: seznam se vám seřadí dle toho, na který název sloupce kliknete (1x kliknete: seřadí se sestupně, 2x kliknete: seřadí se vzestupně)
 • hledat zaměstnance v pracovním seznamu můžete:
   • v seznamu rolováním
   • zapsáním začátku příjmení do žlutého pole ve filtru
 • označit zaměstnance můžeme:
   • aktivováním zaškrtávacího políčka v levém dolním rohu
    • po rozbalení této možnosti najdete zaměstnance a označíte ho zaškrtnutím
    • zobrazit pouze zaškrtnuté řádky provedete přes filtr, kde zaškrtnete Pouze zaškrtnuté řádky a po uložení tlačítkem OK se vám v pracovním seznamu objeví pouze ti zaměstnanci, které jste zaškrtli
   • označit zaměstnance pomocí myši:
    • za pomocí myši a tlačítka na klávesnici CTRL můžete označit jednotlivé zaměstnance
    • za pomocí táhnutí myši můžete označit několik zaměstnanců pod sebou (např. seřadíte si zaměstnance podle střediska a budete si ho chtít označit – kliknete v prvním řádku myší a se zakliknutou myší táhnete dolů a postupně se budou označovat řádky, dokud myš nepustíte)
 • po výběru zaměstnanců klikněte na tlačítko Aktualizace – Základní soubor – Zobrazit ve společném okně a pak se všichni zaměstnanci otevřou v jedno okně a překlikávat mezi nimi je možné za pomocí šipky v dolní části karty
 • pozor na tlačítka OK a Použít: tlačítko OK použijte jen v případě, když máte vše zadané u všech zaměstnanců a chcete ukončit svou práci (tlačítko OK vše uloží a zavře); tlačítko Použít použijte pro uložení zadaných údajů, ale bez zavření všech zaměstnanců (je to takové mezi uložení)

Aktualizace pomocí jmenného seznamu zaměstnanců

 • pro aktualizaci údaje pomocí jmenného seznamu použijte ve funkci Mzdy 2-1-4 Hromadné změny, v modulu Pers 1-4 Hromadné změny 

 • vyberte v levé části obrazovky údaje, které potřebujete měnit (můžete měnit až 5 údajů) a za pomocí prostřední šípky (či dvojklikem na řádek) tento údaj vložte do pravé části obrazovky (tam můžete měnit pořadí za pomocí šípek nahoru a dolů) – po stisknutí tlačítka OK se vám otevře jmenný seznam zaměstnanců s vybranými údaji

 • údaje v tabulce můžete třídit dle jakéhokoliv údaje (např. podle osobního čísla, podle střediska atd.)
 • tlačítko Použít: uloží údaje, ale nezavře tabulku; tlačítko OK: uloží údaje a zavře tabulku

Aktualizace nahráním za pomocí externího souboru v CSV

 • nahrát externí souboru můžete pomocí funkce MZDY 2-1-5 Dohrání z externího souboru či v modulu PERS 1-5 Dohrání z externího souboru
 • soubor vytvoříte v MS Excel a musí obsahovat níže uvedené sloupce s přesně definovanými názvy sloupce:

označení sloupce

POD

L0001 L0004 JMENO (L3001)

Lxxx

význam

číslo knihovny osobní číslo druh prac. poměru jméno zam-ce, název bez diakritiky nebo použito označení L3001 název z karty zam-ce,  např. L4013 základní mzda

název z karty zam-ce,   např. L4012 datum přiznání mzdy/platu

Příklad tabulky

POD L0001 L0004 JMENO L4013 L4012
2 100252 0 Novák Petr 25500 1022021
2 100252 1 Novák Petr 158 1022021
2 100253 0 Nováková Marie 35600 1022021
 • vysvětlení pojmů z nahrávací tabulky:

POD – číslo knihovny: pokud používáte více knihoven, je údaj povinný
L0001 – osobní číslo: osobní číslo zaměstnance
L0004 – druh pracovního poměru: pokud máte několik pracovních poměrů u jednoho osobního čísla, je údaj povinný a je povinné zadat tento druh PP do každého řádku
JMENO: je možné také zadat jako L3001, údaj není povinný
Lxxx – údaj z kmenové karty zaměstnance: označení údaje, které chcete nahrát, např. pro základní mzdu použijete označení L4013, pro hodinovou mzdu označení L4016

Jak soubor uložit

 • tabulka bude ve formátu obecný (pokud necháte oddělovač tisíce, program nenahraje např. 10 000 ale nahraje 100 000 → program mezeru vidí jako nulu)
 •  
 • tabulku uložte jako CSV. oddělený středníkem

Jak soubor nahrát

 • přes funkci 2-1-5 Dohrání z externího souboru
  • najděte uložený soubor pomocí tlačítka se třemi tečkami a nahrajte tlačítkem OK