Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Evidenční listy důchodového zabezpečení (ELDP)

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění, nebo do 31. 12. 2011 nezaložila účast na důchodovém pojištění. Blíže k ELDP se dočtete  na stránkách ČSSZ zde.

Pokud jste si přikoupili modul e-Formuláře a chcete odesílat e-ELDP svým zaměstnancům, prostudujte si tento návod, jak vytvořit ELDP a poté přejděte na návod týkající se e-ELDP zde.

Vytvoření ELDP

 • ELDP vytvoříte ve funkci Mzdy 11-11 Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyberete rok, pro který chcete ELDP vytvářet (program nabízí právě aktuální rok) a potvrďte tlačítkem OK

 • v horní části obrazovky si nastavte třídění zobrazení v Přehledu ELDP a také Třídění pro výstupní sestavy – podle tohoto nastavení se vám budou evidenční listy řadit jak v pohledové části, tak ve výstupních sestavách

Význam tlačítek v Přehledu ELDP

Aktualizovat: shlédnutí a aktualizace vytvořeného ELDP
Nový ELDP: pro vytvoření nového ELDP
Opravný ELDP: odeslali jste již ELDP a došlo k nějaké změně? Klikněte na Opravný ELDP a vytvoří se vám nový evidenční list s označením 52 (typ ELDP)
Navazující ELDP: pro zaměstnance, kterým jste v průběhu roku na žádost ELDP vytvářeli, musíte pro stejný rok vytvořit navazující ELDP, aby se vytvořil správný evidenční list
Rušení ELDP: vytvořili jste ELDP omylem či z nějakého důvodu již vytvořený evidenční list nechcete mít ve vytvořených? Použijte toto tlačítko a smaže se z Přehledu ELDP

    • pokud odešlete opravný ELDP, nelze vytvořit opět ten samý ve stejný den

Archiv dávek: dříve odeslané ELDP se vám objeví v dříve odeslaných dávkách

   • pokud potřebujete opravit ELDP, který byl již odeslán, musíte nejprve vrátit tu dávku, ve které byl tento evidenční list odeslán a to provedete pomocí tlačítka Vráceno právě v archivu dávek
   • v přehledu ELDP po vrácení dávky vám zmizí písmeno V daného zaměstnance, což je znak pro odeslaný ELDP. Ale jelikož ho chcete upravit, nesmíte tento evidenční list vézt jako odeslaný
   • POZOR! Vrácení dávky z archivu může pouze ten uživatel, který ji vytvořil. Pokud potřebujete vrátit dávku za kolegu/kolegyni, která u vás již nepracuje, zkuste zjistit přes servisní program jeho přihlašovací údaje, přihlaste se pod nimi a poté dávku vraťte

Přenos: pokud máte nastaveno odesílání souborů na příslušnou SP přímo z programu (blíže na kartě Portály zde), program se vás zeptá, zdali chcete soubor ihned odeslat

   • pokud nemáte nastaveno odesílání na SP, nevadí, tlačítkem Přenos se vám vygeneruje XML soubor do pracovního adresáře a můžete ho odeslat později dle zvyklostí přes portál SP

Formulář: tímto tlačítkem se vám vytvoří formulář ELDP do tiskových zpráv a je označen jako

LZ378ZP Evidenční listy důchodového zabezpečení

Tisk: tímto tlačítkem se vám vytvoří soubor s ELDP do tiskových zpráv a je označen jako

LZ378 VP Evidenční listy důchodového zabezpečení

Tiskové parametry: nastavíte si tiskové parametry pro ELDP
E-ELDP: pokud máte přikoupený modul pro Elektronické zasílání evidenčních listů, po stisknutí tlačítka se vám objeví tabulka pro e-formuláře a budete moci odeslat označený ELDP na e-mailovou adresu zadanou v Pers v kmenové kartě zaměstnance v údaji L0021 E-mailová adresa (funkce Pers 1-1 Aktualizace personálních údajů)

  • v případě, že máte zájem o dokoupení modulu E-ELDP, jakožto i o modul E-Formuláře, kontaktuje kolegy z obchodu. Kontaktní údaje najdete zde.

Vytváření ELDP z různých důvodů

Níže si ukážeme, jak vytvořit ELDP pro zaměstnance, kteří končí v aktuálním měsíci pracovní poměr a neočekáváte v budoucnu nějaké změny (např. vyplacení pololetních či ročních odměn), vytvoření ELDP pro zaměstnance na vyžádání, např. kvůli důchodu pro sociální pojišťovnu a na závěr si ukážeme, jak vytvořit ELDP pro všechny zaměstnance za celý rok.

 

1. Vytvoření ELDP u zaměstnanců končící pracovní poměr

 • vyberte aktuální rok a poté klikněte na tlačítko Nový ELDP a vyberte z nabízených možností tu třetí: Zaměstnanci mající výstup a jelikož budete nejspíš vytvářet ELDP po uzavřených výplatách, tak v aktuálním měsíci ještě zaškrtněte Započítat aktuální měsíc a potvrďte tlačítkem OK

 • po potvrzení se vám v Přehledu ELDP objeví ELDP těch zaměstnanců, kteří v daném měsíci končí svůj pracovní poměr
 • údaje na ELDP můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Aktualizovat a příp. můžete ručně opravit

2. Vytvoření ELDP na žádost

 • např.  příslušná sociální pojišťovna vyžádala ELDP kvůli důchodu
 • vyberte aktuální rok, poté klikněte na tlačítko Nový ELDP a vyberte z nabízených možností vyberete Výběr zaměstnanců a vyberete konkrétního zaměstnance a potvrdíte tlačítkem OK
 • údaje na ELDP můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Aktualizovat a příp. můžete ručně opravit

3. Vytvoření ELDP za celý rok pro všechny zaměstnance

 • vyberte správný rok zpracování a potvrďte tlačítkem OK
 • nejprve se vraťte k těm ELDP, které jste vytvářeli v průběhu roku na vyžádání – najděte je v Přehledu ELDP, označte je a klikněte na tlačítko Navazující ELDP
 • pokud jste vytvořili navazující ELDP, až nyní klikněte na tlačítko Nový ELDP a vyberte z nabízených možností Všichni zaměstnanci a potvrďte tlačítkem OK
 • v Přehledu ELDP se vám objeví nově vytvořené ELDP, které můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Aktualizovat

Kontrola ELDP

 • zkontrolovat ELDP můžete dvěma způsoby:
  1. vytvořené ELDP zkontrolujete pomocí tlačítka Aktualizovat v Přehledu ELDP
  2. přes funkci Mzdy 10-3, kde vyberete buď všechny zaměstnance nebo konkrétní zaměstnance a v následující tabulce vyberete období, za které chcete vytvořit ELDP

           

    • při potvrzení funkce LZ349y Příjmy pro důchod obdržíte do tiskových zpráv sestavu LZ349YBP Příjmy pro důchod, ve kterém najdete ve zjednodušené formě obsah ELDP a můžete si tak zkontrolovat zaměstnance v této sestavě a nemusíte otevírat jedno ELDP za druhým
    • obsah sestavy Příjmy pro důchod vypadá např. takto