Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vyúčtování zálohové daně

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za předchozí rok se musí elektronicky odeslat do 20.3., příp. první pondělí, pokud tento den spadá na víkend. V případě papírového podání je termín 1.3.

Co nastavit před samotným vytvořením výkazu vyúčtování daně

 • ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby nastavte platbu pro Zálohovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě

 • ve funkci Mzdy 2-7-5 Tiskové parametry – Parametry aktivního uživatele – vyplňte karty Tiskové texty a Daňové formuláře

 

Vytvoření výkazu vyúčtování zálohové daně

 • funkce Mzdy 10-12-6 LZ333 vyúčtování daně
 • vysvětlení pojmů v tabulce Generování tiskové zprávy:

Závod: vyplníte číslo závodu, pokud jsou platby daní zasílány závodově; jinak je uvedena hodnota „9999“ – viz pole Závod v aktualizaci bankovních příkazů pro hromadné platby, kterou najdete ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby
Zdaňovací období: uveďte rok a měsíce, za které chcete sestavu vytvořit
Podání Vyúčtování podle §40b nebo §69 odst. 2: položka se vyplňuje, pokud podáváte Vyúčtování vyplývající z ust. §40b nebo §69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Lze použít pouze tyto kombinace:

   • GA, GB, GC, GD, GE, GF
   • HA, HB, HC, HD, HE, HF
   • Jmezera
   • mezeramezera

Datum se vztahuje ke kódu rozlišení důvodu.

Při potvrzení tlačítkem OK vám program oznámí:

a vytvoří do tiskových zpráv některé či všechny sestavy z následujícího seznamu sestav:

LZ333VP Vyúčtování daně
LZ333YP Počet zaměstnanců ke dni
LZ333PA Přehled zaměstnanců s ruční korekcí v časovém fondu
LZ333YC Počet zaměstnanců podle místa výkonu práce
LZ582P Daňoví rezidenti

 

Vytvoření souboru pro odeslání

 • po vytvoření výkazu vyúčtování (zálohové) daně popsané v bodě výše, přejděte do funkce Mzdy 11-13 DPZVD / DPSVD 
 • k datu vytvoření výkazu vyúčtování se vám objeví řádek k datu vytvoření

 • vysvětlení tlačítek ve Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6:

Změna vyúčtování: přepnete obrazovku z Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6 na obrazovku Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2
Přenos XML: vytvoříte do pracovního adresáře soubor DPZVD6.xml
Tisk: vytvoříte a uložíte do Tiskových zpráv formulář LZ333VP Vyúčtování daně
Změna roku: pro výběr minulého roku, ve kterém jste vytvářeli vyúčtování daně

Online kontrola vyúčtování zálohové daně a příp. korekce chyb

 • online kontrolu a příp. korekci chybových údajů můžete provézt na adrese daňového portálu 
 • do portálu nahrajte xml soubor z Pracovního adresáře