Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení: Nastavení základních tiskových parametrů pro všechny uživatele (Mzdy 2-7-5)

 • nastavení tiskových parametrů pro všechny uživatele provedete v obou modulech:
  1. funkce Mzdy 2-7-5-parametry společné
  2. funkce Pers 3-4 parametry společné
 •  základní nastavení tiskových parametrů pro všechny uživatele, tzn. jeden uživatel nastaví ty údaje, které mají být pro všechny ostatní uživatele stejné
 • vždy začínejte s parametry pro všechny uživatele a až poté si upravte parametry aktivního uživatele

Jde zejména o tyto údaje:

Záložka výplatní pásky

 • ve většině případů se snaží všichni uživatelé mít stejný typ výplatní pásky, proto Formulář pro tisk výplatních pásek je vhodný nastavit ve společných parametrech
 • když kliknete na žluté pole s písmenem u výplatní pásky a stisknete F1, objeví se možnosti dalších písmen pro různé typy pásky – vyberte si dané písmeno, zapište ho to žlutého pole a od uložení tlačítkem OK budou mít všichni uživatelé stejný typ výplatní pásky
 • na této kartě také doporučujeme nastavit, jak se má zobrazovat na výplatní pásce zdravotní pojišťovna či účet zaměstnance

Záložka třídění tiskových zpráv

 • pokud chcete, aby napříč celou firmou bylo jednotné třídění tiskových zpráv, např. že všichni uživatelé budou tisknout mzdové listy podle jména (nikoliv osobního čísla), nastavíte zde; jinak neřešíte a ponecháte na nastavení každého uživatele

Záložka Tiskové texty

 • velmi důležitá karta, ze které se propisují zadané údaje do různých formulářů, např. na sociální pojišťovnu
 • nutné vyplnit pro všechny: Úplný název organizace, DIČ, adresa organizace
 • údaje, které si každý uživatel nastaví v parametrech aktivního uživatele při kliknutí na funkci 2-7-5 jsou: e-mail (propisuje se např. do sestavy NEMPRI), Vyhotovil (propisuje se např. do sestavy NEMPRI)

Záložka Daňové formuláře

 • vyplněním této karty se pro všechny uživatele propíší údaje na vyúčtování daní, je proto nutné vyplnit Zástupce či Oprávněnou osobu