Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

e-Prohlášení poplatníka

Pokud chcete odesílat Prohlášení poplatníka zaměstnanci do jeho e-mailové schránky, použijte náš modul e-Formuláře. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení zde.

1. ČÁST: ZAMĚSTNAVATEL

 • Nejprve si e-Formuláře nastavte ve funkci: Další funkce – Nastavení – a hned na první kartě Obecné dole najdete tlačítko pro e-Formuláře
 • Na kartě Povinné parametry v Nastavení e-Formulářů si nastavte potřebné parametry pro odesílání, příp. upravíte nastavení i na dalších kartách Nastavení: Volitelné parametry, Parametry emailů:
 • Uložte nastavení tlačítkem OK. Po základním nastavení vytvořte Prohlášení poplatníka dle zvyklostí.

Vytvoření Prohlášení poplatníka

 • Prohlášení poplatníka vytvoříte ve funkci 13-1-5 LZ389 daňové prohlášení – tiskopis
 • při tvorbě Prohlášení poplatníka vybíráte rok, konkrétní zaměstnance či všechny zaměstnance a jestli chcete vytvořit pouze formulář (vyberte Tisková sestava) nebo budete prohlášení posílat e-mailem (vyberete E-prohlášení)
 • výběr potvrdíte tlačítkem OK a následně se:
  • do tiskových zpráv uloží sestava LZ389BP Seznam daňových prohlášení
  • otevře se externí tabulka e-Formuláře pro odeslání Prohlášení poplatníka
  • v další tabulce zkontrolujete příjemce (check box ve sloupci Posílat email) a emailové adresy. Správnost e-mailových adres vám kontroluje systém a pokud adresa chybí či je ve formátu e-mailu chyba, program vás upozorní v dolní části tabulky:
 • když vše zkontrolujete a označíte všechny příjemce, kliknete na tlačítko  a program odešle Prohlášení poplatníka označeným příjemcům. Program odeslání potvrdí oznámením o úspěšnosti odeslaných emailů (pro tento příklad jsme odeslali pouze jeden email):

2. ČÁST: ZAMĚSTNANEC

 • Do e-mailu zaměstnance(ů) přijde zpráva, která bude obsahovat tyto dvě přílohy (samotné Prohlášení k doplnění k podpisu a nápovědu, jak toto má zaměstnanec udělat):
 • zaměstnanec pomocí hesla (rodné číslo bez lomítka či dle domluvy s Nuggetem) otevře e-Prohlášení a vyplní ho a na druhé straně doplní svůj podpis
 • v otevřeném PDF souboru klikne nahoře na tlačítko Podepsat a následně vybere možnost Vyplnit a podepsat:
 • Poté se zaměstnanci nahoře zobrazí informační tabulka, kterou se budete řídit a potvrdíte ji tlačítkem OK:
 • Zaměstnanci se zobrazí v horní části formuláře tlačítko Podepište sami a takové barevné kolečko (v mém případě je černé). Toto kolečko znamená barvu písma. Po kliknutí na Podepište sami se objeví možnosti: Přidat podpis či Přidat iniciály. V našem případě vybereme Přidat podpis:
 • Jelikož na tomto formuláři se udává kromě podpisu také datum, doporučujeme toto uvézt do jednoho řádku, např. takto:
 • tlačítkem Použít daný podpis zaměstnanec uloží a následně mu zůstane  “viset” na kurzoru myši tento podpis, který vloží kliknutím do daného pole v Prohlášení poplatníka a upraví velikost. Kliknutím kamkoliv do prostoru se podpis zafixuje na daném místě.
 • Takto vypadá podepsané Prohlášení poplatníka zaměstnancem:

Zaměstnanec podepsaný e-Formulář uloží a odešle zpět na domluvenou e-mailovou adresu.