Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracovní adresář

Pracovní adresář slouží pro ukládání různých uživatelských sestav, např. výstupů z querů, mzdových statistik, dále se zde ukládají soubory na příslušné úřady, soubory do banky a některé další sestavy na přání.

  • ikonu Pracovního adresáře najdete na Panelu nástrojů nebo v: Další funkce – Pracovní adresář
  • ikonu můžete přejmenovat či přesunout na panelu dle vašich potřeb ve funkci: Další funkce – Nastavení – záložka Panel nástrojů, bližší informace o nastavení najdete zde.