Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sestavy: Evidenční listy: ELDP za celý předchozí kalendářní rok

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvoření ELDP za celý rok pro všechny zaměstnance

  • funkce Mzdy 11-11 Evidenční listy důchodového zabezpečení

  • vyberte správný rok zpracování a potvrďte tlačítkem OK
  • pozor, než vytvoříte ELDP pro všechny zaměstnance, je potřeba provézt následující krok:
    • nejprve se vraťte k těm ELDP, které jste vytvářeli v průběhu roku na vyžádání – najděte je v Přehledu ELDP, označte je a klikněte na tlačítko Navazující ELDP
  • až poté, co jste vytvořili navazující ELDP, klikněte na tlačítko Nový ELDP a vyberte z nabízených možností Všichni zaměstnanci a potvrďte tlačítkem OK
  • v Přehledu ELDP se vám objeví nově vytvořené ELDP, které můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Aktualizovat

Bližší informace k ELDP (jak vytvořit, co znamenají konkrétní funkce atd.) najdete v návodu zde