Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení programu Nugget

Nastavte si Nugget dle potřeby. Každý uživatel si může Nugget přizpůsobit podle toho, jak s programem pracuje a jaké položky nejvíce využívá. Jak na to se dočtete v tomto článku.

Na horní liště Další funkce – Nastavení

  • každý uživatel si toto nastavení přizpůsobí svým vlastní potřebám

Karta Obecné

  • Začátek záhlaví hlavního okna: zaškrtněte či napište, jak chcete, aby se vám zobrazovala knihovna v záhlaví
  • Otevírání formulářů: normální či maximalizovaně; doporučení: vyzkoušejte si obě možnosti a ponechte tu, která vám bude více vyhovovat
  • Navigační panel nástrojů: pokud chcete program ovládat navigačním stromem, zaškrtněte tlačítko Navigační strom a nastavte Implicitní šířku, která vám bude vyhovovat; doporučení: vyzkoušejte si práci s navigačním stromem i bez navigačního stromu a poté se rozhodněte, co vám bude vyhovovat více
  • v pravé horní části obrazovky: vypnete/zapnete nastavení::

Před zavřením aplikace požádat o ověření (vypnete/zapnete žádost o potvrzení ukončení programu)
Vybrat celý obsah zadávacích polí při fokusu (vypnete/zapnete označení celého pole pro následný přepis novou hodnotou)
Neukončovat program při chybě (vypnete/zapnete ukončování programu při případné chybě – tzn. program nespadne, ale pouze při menších chybách; u větších chyb program spadnout může)
Pamatovat si třídění tabulek (vypnete/zapnete uchování naposledy nastaveného třídění tabulek či seznamů),

  • tlačítka vpravo dole dle zakoupených modulů (tyto funkce ponechte, aby nastavilo vaše IT oddělení):

Spustit konfiguraci klienta (mají všichni klienti a umožňuje nastavení klientské části programu)
Nastavení elektronických EVP (nastavení provádí většinou technik Nuggetu ve spolupráci s uživatelem)
Nastavení lepených VP (nastavení provádí většinou technik Nuggetu ve spolupráci s uživatelem)
Nastavení e-Formulářů (nastavení provádí většinou technik Nuggetu ve spolupráci s uživatelem, volitelné části pak uživatel sám)

Karta Podokna

  • Vytváření nových záznamů: Obyčejné (po vytvoření jedné položky se vytváření položek ukončí), Řetězové (po vytvoření nové položky se objeví formulář pro tvorbu další)
  • Výběr zaměstnanců:
    • Zavírat Výběr zaměstnanců při potvrzení výběru: pokud chcete po výběru jednoho zaměstnance znovu zadávat dalšího zaměstnance, aniž byste museli znovu spouštět danou funkci, vypněte funkci zavírat výběr zaměstnanců
    • Aktualizace základní věty otevírat implicitně v samostatném okně: pokud chcete každého otevíraného zaměstnance mít v samostatném okně, zaškrtněte údaj. V případě, že chcete zaměstnance otevírat do jednoho okna a pohybovat se mezi jednotlivými okny šipkami, nezaškrtávejte údaj
    • Aktualizace časového fondu a sim.výpočtu otevírat implicitně v samostatném okně: pokud chcete časový fond zaměstnance mít otevřený v samostatném okně, zaškrtněte údaj. V případě, že chcete časový fond zaměstnance otevírat do jednoho okna a pohybovat se mezi jednotlivými okny šipkami, nezaškrtávejte údaj
    • Hranice pro automatické rozdělení zaměstnanců dle abecedy: pokud nastavíte hranici číslem a překročíte tuto hranici počtem zaměstnanců, ve výběru zaměstnanců se vám seznam rozdělí podle abecedy
  • Nabízet pro aktualizace základní věty k výběru všechny PP a PV: zobrazí se vám v seznamu i vedlejší pracovní poměry, např. zaměstnanec na HPP má ještě otevřenou DPP a DPČ, v případě zaškrtnutí tohoto údaje uvidíte všechny tyto pracovní poměry v seznamu (pokud nezaškrtnete, uvidíte zaměstnance v seznamu pouze jednou)
  • Implicitně zobrazit pouze aktivní zaměstnance: pro zapnutí/vypnutí zobrazování pouze aktivních zaměstnanců

Přihrání do časového fondu implicitně z lokálního souboru a Přihřání do LS001 implicitně z lokálního souboru (vypnete/zapnete přednastavení úložiště souboru pro přihrání do časového fondu či přihrání kmenových údajů implicitně z adresáře klientské části nebo serverové části
Otevřít události denně při prvním spuštění programu (vypnete/zapnete automatické zobrazení denního vyhodnocení událostí při prvním spuštění programu – jak a kde nastavíte události se dozvíte zde)
Fotky u zaměstnanců (vypnete/zapnete možnost přiřazení fotografie zaměstnance v jeho kmenové kartě)

Karta Sestavy

  • Tisk znakových sestav: pro nastavení písma, velikosti písma, odsazení, funkce Povolit tisk znakových sestav na jehličkové tiskárně v LPT1 umožňuje tisknout znakové sestavy na jehličkové tiskárně do formulářů
  • Automatické otevírání: v případě, že chcete každou sestavu v PDF nechat automaticky otevřít, vyberte druhou možnost a určete, při kolika otevíraných PDF sestav vás má program upozornit, že jich otevírá tolik
  • Export sestav do adresáře: nastavte si cestu do adresáře, který se bude jmenovat např. ARCHIV (např. si ho necháte vytvořit v pracovním adresáři a pokud v Tisku označíte sestavu v PDF a stisknete tlačítko export – tyto sestavy se vám uloží do adresáře Archiv; upozornění: soubor v PDF je pouze prázdný formulář, je nutno otevírat soubor v XDP, který se při otevření otevře jako PDF a můžete s ním po Uložení jako dál pracovat)
    • v tiskových zprávách tlačítko Export nebude fungovat, pokud nebudete mít nastavený adresář pro Export dávky sestav do adresáře

Karta Panely Nástrojů

  • panely nástrojů jsou tři vrchní panely na úvodní obrazovce programu (můžete mít však až 4 uživatelské panely)
  • můžete si jednotlivé řádky měnit dle uživatelského používání, např. mzdová účetní bude používat jiná tlačítka než personalista
  • například: chcete přidat Přehled e-neschopenek do druhé řádku panelu nástrojů:
    • vyberte v levém horním rohu Panel nástrojů 2 – ve spodní části tabulky Operace k dispozici najděte e-neschopenky ve funkci Mzdy-Aktualizace souborů-Časový fond-Přehled e-neschopenek – klikněte na Přehled e-neschopenek a klikněte na šipku vpravo – přidá se vám tlačítko E-neschopenky do horní tabulky – zde si můžete určit šipkami, kde budete tlačítko chtít mít a přejmenovat dle potřeby – kliknutím na tlačítko Použít se vám nové tlačítko objeví na horní liště ve druhém řádku
    • pokud chcete přidat oddělovač, stačí kliknout na tlačítko s čárkou vpravo dole pod šipkou
    • POZOR: musíte vybrat konkrétní funkci/potvrzení, nikoliv celou skupinu. Tzn. pokud chcete do panelu nástrojů Potvrzení, nemůžete do panelu nástrojů vybrat celou skupinu 13. Potvrzení, ale musíte vybrat konkrétní potvrzení, např. 13-1-1 Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • mazání tlačítka z panelu nástrojů: najděte tlačítko (řádek), který nechcete, aby se vám zobrazovalo a klikněte na červený křížek
  • DOPORUČENÍ: v případě, že pracujete na notebooku a máte jiné rozlišení obrazovky a stane se, že nevidíte při práci celou tabulku a je tak obtížné se dostat k tlačítku OK či storno, v pravém dolním rohu obrazovky otevřeného programu Nugget najdete tlačítko PN – klikněte na toto tlačítko a vypnete dočasně panel nástrojů – tím se vám tabulka posune výš a vy tak uvidíte celou tabulku. Až práci dokončíte, opět klikněte na tlačítko vpravo dole PN a panel nástrojů opět zapnete

 Karta Klávesové zkratky

  • pro ty, kteří mají rádi klávesové zkratky máme možnost přidat k nejpoužívanějším funkcím jakoukoliv zkratku
  • klikněte na funkci, ke které chcete přidat zkratku a zmáčkněte tu zkratku, kterou budete používat, např. CTRL F – na obrázku je použita tato zkratka pro otevírání Kalendářů
  • pokud budete chtít zrušit klávesovou zkratku, klikněte na řádek se zkratkou a zmáčkněte tlačítko DELETE na vaší klávesnici

Karta Vzhled

  • na této kartě si můžete nastavit vzhled vašeho programu, např. jiné pozadí, tučné písmo, barevná tlačítka atd.
  • doporučení: pokud používáte několik knihoven, změňte si úplně dole Pozadí, od té doby budete vědět, že např. Knihovna A je žlutá, knihovna B je zelená a nebudete hledat název organizace, abyste na první dobrou věděli, kterou knihovnu jste otevřeli

Karta E-podání

  1. ČSSZ
    • zaškrtněte Odesílat e-podání na ČSSZ a dle zvyklostí nastavte, zdali budete zasílat e-podání pomocí certifikátu (VREP) či datovou schránkou (ISDS) (stejně jako jste zasílali dosud, jen nebudete používat portál SZ či datovou schránkou, ale pošlete vše z programu po správném nastavení)
      • VREP: klikněte na pole Podpisový certifikát a najděte cestu k certifikátu; nechte si tlačítkem Instalovat certifikáty ČSSZ a pak po kliknutí na pole Šifrovací certifikát ČSSZ vyberte aktuálně platný; doporučení: zaškrtněte Použít rozhraní POX, abyste odeslali e-podání většího rozsahu
      • ISDS: zadejte Login a heslo do datové schránky
    • doporučení: ponechte ukládat do odeslaná podání do pracovního adresáře, proto zaškrtněte: Odeslaná podání ukládat do pracovního adresáře uživatele
    • přímo z programu můžeme odeslat:

Přehled o platbě pojistného

  • vytváří se ve funkci Mzdy 8-9-5 LZ351 sociální pojistné – přehled
  • odesílá se přes funkci Mzdy 11-12 PVPOJ – můžete/nemusíte odeslat přímo z tabulky nebo pak přes Podat podání přes Další funkce – Podání na portály veřejné správy
  • bližší návod pro vytvoření a odeslání PVPOJ najdete zde

Evidenční listy důchodového zabezpečení

  • vytváří a odesílá se ve funkci Mzdy 11-11 ELDP – vytvořit potřebné ELDP pro daný rok – tlačítko Přenos a můžete/nemusíte odeslat přímo z tabulky nebo pak přes Podat podání přes Další funkce – Podání na portály veřejné správy
  • bližší návod pro vytvoření a odeslání ELDP najdete zde

Příloh k žádosti o dávku

  • vytváří a odesílá se ve funkci Mzdy 2-3-11 Přehled e-neschopenek nebo přes Mzdy 10-10-4 LZ408 Nárok na nemocenskou dávku – v tabulce Generování tiskové zprávy nastavíte zaměstnance (všichni, vybraní či na vyžádání), určíte začátek nemoci a příp. doplníte sdělení a tlačítkem OK vytvoříte XML soubor pro odeslání na SP (odeslat můžete přes Podat podání přes Další funkce – Podání na portály veřejné správy)
  • bližší návod pro vytvoření a odeslání NEMPRI najdete zde

Hlášení o ukončení pracovního poměru

  • vytváří a odesílá se ve funkci Mzdy 2-3-11 Přehled e-neschopenek – před odesláním však nejprve otevřete konkrétní neschopenku pomocí tlačítka Detail a vyplňte spodní část E-neschopenky a uložte – poté v dolní části klikněte na tlačítko Generovat HZUPN – můžete/nemusíte odeslat přímo z tabulky nebo pak přes Podat podání přes Další funkce – Podání na portály veřejné správy
  • bližší návod pro vytvoření a odeslání HZUPN najdete zde

Oznámení o  nástupu

  • vytváříte i odesíláte ve funkci Pers 4-2-1 Hlášení pro SP – kde přes funkci Hlášení změn za určité období si necháte vygenerovat ty zaměstnance se změnou a poté si necháte vygenerovat XML soubor a možno odeslat přes Podat podání přes Další funkce – Podání na portály veřejné správy
  • bližší návod pro vytvoření a odeslání ONZ najdete zde
  1. Zdravotní pojišťovny
    • Datová schránka: zadejte přihlašovací údaje do datové schránky a odesílejte měsíční přehledy na zdravotní pojišťovny
    • B2B: tato funkce je momentálně ve vývoji

UPOZORNĚNÍ:

  • pokud máte centrální nastavení pro odesílání na ČSSZ a zdravotní pojišťovny (funkce Mzdy 2-7-1 Základní parametrický soubor), objeví se vám v tomto nastavení červená věta, že některá nastavení jsou spravována centrálně:

Návod, jak si nastavit základní parametrický soubor naleznete zde.

Karta Profily

  • uložte si váš natavený profil uživatele jako hlavní a můžete ho „propůjčovat“ i ostatním kolegům

Nastavení Elektronických výplatních pásek, Nastavení lepených výplatních pásek a Nastavení e-formulářů najdete v sekci IT