Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaměstnanec: Změna osobního čísla

Potřebujete změnit osobní číslo a nevíte jak?

  • osobní čísla nelze přečíslovat volně v programu, protože na osobní čísla je navázáno veškeré „dění“ v programu
  • provézt změnu osobního čísla může pouze ta osoba v organizaci, která má přístup do servisního programu
  • a kde tedy přečíslování osobních čísel najít:

Servisní program – záložka Databáze – Přečíslování osobních čísel