Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Periodické prohlídky s automatickým generováním podle kategorie práce a věku zadané na kartě zaměstnance

 • vytvoříme pouze jednu definici periodické lékařské prohlídky, která bude automaticky generovat opakování podle věku a kategorie práce, která je uvedena na kartě zaměstnance (údaj L4803)
 • při zadávání lékařské prohlídky na kartě zaměstnance uvidíme v přehledu obecný popis
 • v případě, kdy bychom poslali zaměstnance na lékařskou prohlídku, např. při změně kategorie práce, v přehledu prohlídek na kartě zaměstnance uvidíme stále stejný obecný popis, ale s novým datem

Definice volných údajů

 • funkce v modulu PERS 3-3
 • ve funkci Definice volných údajů připravíme definici lékařské prohlídky
 • pomocí tlačítka „Nový záznam“ otevřeme definiční okno
 • vysvětlení pojmů v okně Nový kvalifikační údaj:

L8011 Identifikace kvalifikačního údaje

 • ve tvaru Uxxxx (nesmí být U0000)
 • kvalifikačním údajem tvoříme číselné řady, které jsou společné pro školení i lékařské prohlídky
 • pro lepší orientaci je vhodné udělat samostatné číselné řady pro lékařské prohlídky a školení
 • například:
  • U0001 – periodické školení
  • U1001 – profesní (neperiodické) školení
  • U9001 – periodická lékařské prohlídka
  • U9100 – profesní (neperiodická) lékařská prohlídka

L7720 Typ kvalifikačního údaje

 • z rozbalovacího okna vybereme ZPE Zdravotní prohlídka periodická
 • aby program při generování opakování automaticky zohledňoval kategorii práce, věk a rizikové faktory, je třeba označit parametr „Používat platnost dle kategorie práce a rizik ohrožení zdraví“ v pravé horní části
 • po označení parametru zmizí tabulka pro zadání platnosti a věkové skupiny (viz obrázek výše)

L8019 Druh kvalifikačního údaje

 • je u lékařských prohlídek neaktivní
 • tento údaj se využívá u školení, určuje stupně kvalifikace (u prohlídek je pouze jeden)

L7301 Skupina kvalifikačních údajů

 • nepovinný údaj, je uživatelským číselníkem
 • umožňuje zařadit prohlídky (a jiné uživatelské údaje) do skupin dle potřeb uživatele

L8012 Název kvalifikačního údaje

 • označení lékařské prohlídky
 • tento název bude zobrazen při výběru pro zadání na kartě zaměstnance a bude se načítat do uživatelských sestav

L8016 Poznámka

 • textové pole