Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Návrat období

Potřebujete se podívat na výplaty před třemi měsíci? Před rokem? Nebo pěti lety?

  • klikněte v Panelu nástrojů na tlačítko Návrat období, zadejte rok a měsíc, potvrďte tlačítkem OK a program vás „přenese“ do historie
  • v historii nemůžete nic měnit, pouze se můžete dívat

Poznámka:

  • všechny sestavy, u kterých si máte vybrat období (tedy rok a měsíc), za které se má sestava vytvořit, NEPŘECHÁZEJTE návratem období do minulosti, ale vytvořte tuto sestavu z aktuálního období