Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stahování e-neschopenek

Program pro stahování e-neschopenek

Stahování e-neschopenek z portálu ČSSZ zajišťuje program DPN_request.exe. Tento program potřebuje ke svojí funkci .NET Framework 3.5 a připojení k internetu. Po správném nakonfigurování zajistí, že se při jeho spuštění stáhnou e-neschopenky z ČSSZ do jednotlivých mzdových knihoven (databází/společností).

Oba režimy programu DPN_request.exe komunikují protokolem TLS1.2, na starší operační systémy je tedy potřeba nainstalovat záplatu, která toto umožňuje.

Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1

64 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows6.1kb3154518x64.msu
32 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows6.1kb3154518x86.msu

Windows 8 nebo Windows Server 2012

64 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows8rtkb3154519x64.msu
32 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows8rtkb3154519x86.msu

Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2

64 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows8.1kb3154520x64.msu
32 bitů: http://www.nuggetsw.cz/downloads/KBTLS/windows8.1kb3154520x86.msu

Od verze V04R19M20 se program nachází na serveru v nuggetsw\mzdyprg.

Kromě jeho konfigurace je nutné také naplánovat jeho pravidelné spouštění (např. pomocí nástroje Naplánované úlohy v operačním systému). Pro zákazníky s verzí klient/server nebo verzí single, která je na permanentně zapnutém počítači, doporučujeme spouštět jednou denně v noci. Pro zákazníky se single verzí, kde se počítač na noc vypíná, doporučujeme nastavit po spuštění počítače.

Program DPN_Request by se měl spouštět s administrátorskými oprávněními.

Konfiguraci programu DPN_request.exe zajišťuje program DPN_request_config.exe. V tom je potřeba nastavit následující:

 • VREP/ISDS – řídí, zda se budou e-neschopenky stahovat pomocí režimu VREP (e-podání s použitím certifikátů) nebo ISDS (s použitím datových schránek). Režim datových schránek je výrazně rychlejší a spolehlivější, ale každá e-neschopenka představuje jednu zprávu v datové schránce a tudíž u větších firem pak bude datová schránka plná těchto zpráv a bude dost nepřehledná. Také je potřeba informovat ČSSZ, kterým kanálem vám mají e-neschopenky posílat a jaké k tomu budou použity certifikáty/datové schránky. Režim VREP dále vyžaduje, aby na počítači, kde se spouští program DPN_request, byly nainstalovány všechny použité certifikáty. Po vypršení platnosti certifikátů je samozřejmě nutné nainstalovat certifikáty nové a program adekvátně přenastavit.
 • VREP – šifrovací certifikát ČSSZ – tlačítko umožňuje vybrat ze seznamu šifrovací certifikát ČSSZ (typicky DIS.CSSZ.20XX).
 • VREP – váš šifrovací certifikát – tlačítko umožňuje vybrat ze seznamu váš komerční šifrovací certifikát.
 • VREP – Odesílat přes záložní větev – pokud má primární větev webové služby ČSSZ výpadek, umožňuje toto nastavení zkusit stáhnout e-neschopenky přes záložní větev.
 • VREP – Odesílat na testovací servery – určeno pro ladění. Umožňuje odesílat požadavky na ladící větev webové služby ČSSZ místo na ostrá data.
 • Přebít datum DO a Délka intervalu – Program standardně stahuje e-neschopenky od dnešního dne zpět tolik dní, kolik se zde nastaví (maximálně 31). Přebít datum umožňuje načítat i starší e-neschopenky.
 • URL serveru, přihlašovací údaje a cesta k adresáři NUGGETSW\MZDYPRG – viz kapitola Co dělat, když server nevidí na internet
 • Knihovny – Zde je potřeba pro všechny vaše mzdové knihovny (databáze/společnosti) s ostrými daty nastavit, jaký má daná knihovna z hlediska ČSSZ variabilní symbol a jaký se pro její stažení má použít kvalifikovaný certifikát/datová schránka.
 • Pokud pro přístup k internetu používáte proxy a nepostačuje použití proxy, která je nastavená v operačním systému s přihlašovacími údaji uživatele, pod kterým DPN_request běží, je potřeba zaškrtnout „Používat proxy“ a vyplnit patřičné údaje.

Máte-li v rámci jedné mzdové knihovny (databáze/společnosti) více variabilních symbolů pro ČSSZ, uveďte pro každý variabilní symbol jeden řádek. Program stáhne E-neschopenky pro všechny variabilní symboly a spojí je do jednoho souboru.

Šifrovací i kvalifikovaný certifikát musí obsahovat privátní klíče a musí být nainstalovány pod uživatelem, který bude spouštět program DPN_request, v sekci „Moje osobní certifikáty“.

Popis komunikace – režim VREP

 • Režim VREP komunikuje s ČSSZ přes HTTP POST a port 443. Využívá URL:

https://epodani.cssz.cz/VREP/submission

Popis komunikace – režim ISDS

 • Režim ISDS komunikuje přes webovou službu. Využívá URL:

https://ws1.mojedatovaschranka.cz/DS/dz (ostrá větev)
https://ws1.czebox.cz/DS/dz (testovací větev)

Co dělat, když server nevidí na internet

Pokud na serveru, kde běží Nugget, není dostupný internet, je potřeba umístit aplikaci DPN_request na jiný server, na kterém dostupný internet je. Pak se v konfiguraci nastaví URL serveru, kde běží Nugget, přihlašovací údaje, které mají povolený souborový přístup na tento server do složky NUGGETSW, volné písmeno pro připojení diskové jednotky a cesta k adresáři MZDYPRG (např. C:\NUGGETSW\MZDYPRG). Program si pak pomocí URL a přihlašovacích údajů na nastavené písmeno připojí daný server, uloží stažená data na správné místo a pak jednotku zase odpojí.

V tomto případě je dále nutné nastavit na serveru, kde běží Nugget, naplánovanou úlohu, která spustí program NUGGETSW\MZDYPRG\Z000DPN.exe. Mezi obě naplánované úlohy je potřeba nastavit dostatečně dlouhý rozestup, aby se Z000DPN.exe vždy spouštělo až po dojetí DPN_request.

Při kopírování aplikace na jiný server je potřeba zkopírovat následující soubory z NUGGETSW\MZDYPRG:

DPN_request.exe
DPN_request.pdb
DPN_request_config.exe
DPN_request_config.pdb