Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Příloha k žádosti (NEMPRI)

Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (od roku 2020 e-neschopenka), Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, Žádost o otcovskou, Žádost o dlouhodobé ošetřovné a další a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek, které uvádí na tomto předepsaném tiskopisu, předávat v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou OSSZ. Do přílohy k žádosti o dávku zaměstnavatel uvádí informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).

 • Přílohu k žádosti, NEMPRI vytvoříte ve funkci Mzdy 10-10-4 Nárok na nemocenskou dávku

 • Přílohu k žádosti můžete vytvořit pro:
  1. všichni: vytvoří se pro všechny, kdo začíná v daném měsíci nějakou PN patřící na SP
  2. vybraní zaměstnanci: vytvoří se pro konkrétního zaměstnance
  3. potvrzení na vyžádání: vytvoří se Příloha pro zaměstnance, který nemá PN v časovém fondu (např. zaměstnance chce Přílohu pro posouzení nároku na MD/RD za manželku)
 • při vytvoření se vygeneruje:
  1. do tiskových zpráv: LZ408C Příloha žádosti k nemocenské
  2. do tiskových zpráv v případě zaměstnance s exekucí/insolvencí: LZ408EP Exekuce – příloha k PN
  3. do pracovního adresáře: XML soubor k odeslání na SP
 • odeslat vygenerovaný XML soubor můžete dvěma způsoby:
 1. za pomocí Další funkce – Podání na portály veřejné správy – Podat podání – vybrat ze souboru (tedy z Pracovního adresáře) vytvořený XML soubor a odeslat
 2. dle zvyklostí přes portál SP

V případě Přehledu e-neschopenky:

 • označit řádek dané nemoci, u které je potřeba odeslat NEMPRI – kliknete dole na tlačítko Generovat NEMPRI – a pokračujete dle výše uvedeného (výběr zaměstnance, zadání začátku nemoci)