Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prohlídky: Periodická lékařská prohlídka – základní

Pro každou kategorii práce (případně pro specifickou profesi) vytváříme samostatnou definici lékařské prohlídky. Při tomto způsobu zadání je na kartě zaměstnance přehledně vidět, pro jakou kategorii práce zaměstnanec absolvoval lékařskou prohlídku.

Definice volných údajů

 • funkce PERS 3-3 Definice volných údajů
 • ve funkci Definice volných údajů připravíme katalog lékařských prohlídek a kvalifikačních údajů pro konkrétní typ lékařské prohlídky
 • pomocí tlačítka „Nový záznam“ otevřeme definiční okno
 • vysvětlení funkcí z okna Nový kvalifikační údaj:

L8011 Identifikace kvalifikačního údaje

 • ve tvaru Uxxxx (nesmí být U0000)
 • kvalifikačním údajem tvoříme číselné řady, které jsou společné pro školení i lékařské prohlídky
 • pro lepší orientaci je vhodné udělat samostatné číselné řady pro lékařské prohlídky a školení
 • například:
  • U0001 – periodické školení
  • U1001 – profesní (neperiodické) školení
  • U9001 – periodická lékařské prohlídka
  • U9100 – profesní (neperiodická) lékařská prohlídka

L7720 Typ kvalifikačního údaje

 • z rozbalovacího okna vybereme ZPE Zdravotní prohlídka periodická
 • díky zvolení periodické lékařské prohlídky se změní pravá část definičního okna a automaticky se zobrazí věková skupina
 • POZOR:
  • pokud špatně zvolíme typ lékařské prohlídky periodické ZPE či profesní ZPR a uložíme, pozdější změna typu není možná

L8019 Druh kvalifikačního údaje

 • je u lékařských prohlídek neaktivní
 • tento údaj se využívá u školení, určuje stupně kvalifikace (u prohlídek je pouze jeden)

L7301 Skupina kvalifikačních údajů

 • nepovinný údaj, je uživatelským číselníkem
 • umožňuje zařadit prohlídky (a jiné uživatelské údaje) do skupin dle potřeb uživatele

L8012 Název kvalifikačního údaje

 • označení lékařské prohlídky
 • tento název bude zobrazen při výběru pro zadání na kartě zaměstnance a bude se načítat do uživatelských sestav
 • u periodické lékařské prohlídky základní se definují parametry pro opakování u jednotlivých definicí samostatně (tzn. ZP pro kategorii 1, ZP pro kategorii 2, ZP pro kategorii 2 s rizikem)

L8016 Poznámka

 • textové pole

Zadání platnosti a věkové skupiny

 • zadání doby platnosti prohlídky
 • je možno definovat až pět věkových skupin
 • v základu je uvedena jen jedna věková skupina (neomezeno věkem)
 • zadávají se horní meze ve tvaru R/DDD, uvedení horní meze automaticky vytvoří novou navazující věkovou skupinu
 • příklad zadání doby platnosti
  • 4 roky: 4/000
  • 2 roky a 183 dnů: 2/183