Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Protokolování změn v servisním programu

Potřebujete zjistit, kdo a kdy v programu změnil některé údaje? Nastavte si protokolování změn. Některé údaje se protokolují automaticky, ale můžete si nechat protokolovat i konkrétní údaj(e), které potřebujete.

Přihlaste se do servisního programu. Do servisního programu má přístup zpravidla pouze IT, hlavní mzdová účetní či hlavní personalista či jiná zvolená osoba.

Zvolte Protokolování změn a poté hned první možnost Označení údajů k protokolování změn

V tabulce Protokolování změn údajů najdete ty údaje, které můžete nechat sledovat či ne. Ve sloupci Protokol máte tři možnosti protokolování:

0 = protokolování NE (Údaj nebude zapisován do souboru změn)
1 = protokolování ANO (Údaj bude zapisován do souboru změn)
2 = protokolování ANO + Protokol změn (Protokolem změn se rozumí zobrazení protokolování změn v kmenové větě zaměstnance v modulu PERS – funkce vlevo dole v kmenové kartě zaměstnance a volba Protokol změn – bližší návod na Protokolování změn přes Funkce najdete zde)

Volba Rušení záznamů v protokolu změn

  • funkce umožňuje provádět rušení vět v neustále narůstajícím souboru změn
  • v okně, které se vám zobrazí po otevření funkce, se defaultně nabízí aktuální datum o jeden rok zpět a do tohoto data budou záznamy pořízené před tímto datem zrušeny
  • DOPORUČENÍ: spouštět rušení souboru změn večer, protože tato funkce může trvat i několik hodin
  • např. pokud chci smazat protokoly do roku 2019, zadám smazání do 31.12.2018 a zůstanou mi uložené údaje od 1.1.2019

Volba Výpis záznamů z protokolu změn

  • výše uvedená tabulka slouží pro bližší specifikaci údajů či uživatelů a jejich změn:

Uživatel: ponechte Všichni, pokud chcete zjistit, který uživatel provedl změnu; nebo zadejte konkrétního uživatele přes otevírací menu

Údaj: pokud víte, u kterého údaje chcete zjistit, kdo ho změnil, můžete zadat údaj ve tvaru Lxxx; pokud potřebujete zjistit všechny změny, ponechte defaultně *ALL

Soubor: ponechte defaultně *ALL nebo si vyberte z rozevíracího menu, ze kterého souboru chcete protokolovat

Osobní číslo: buď ponechte zaškrtnuto Všichni nebo vyberte konkrétního zaměstnance, u kterého mělo dojít ke změně, kterou potřebujete sledovat

Období OD – Období DO: vyberte mzdové období, ve kterém mělo dojít ke změně (můžete vybrat i několik měsíců)

Datum OD – Datum DO: vyberte kalendářní datum, ve kterém mělo či mohlo dojít ke změně (můžete vybrat i několik měsíců)

Pořadí třídění: určete si pořadí zadávaných údajů nebo ponechte defaultně a následně ve vygenerované tabulce vše dohledáte

Tlačítkem OK se vám vygeneruje sestava SZ301 Opis souboru změn a najdete ji ve Zprávách

  • Zprávy najdete buď v Servisním programu
  • Nebo se přihlaste standardně do programu a tam najdete Opis souboru změn klasicky ve Zprávách dle zvyklostí

Příklad

Pro příklad si vygenerujeme protokol změn u jednoho konkrétního zaměstnance a zajímá nás, kdo konkrétně provedl jaké změny mezi mzdovým obdobím 05-06 a datum jsem vybrala již od dubna do současnosti.

Po stisknutí tlačítka OK se vygenerovala zpráva do Zpráv (ve formátu PDF i CSV) a náhled v PDF vypadá takto:

Vysvětlení pojmů ze souborů:

  • důležité písmena v protokolu změn:

D = delete
A = add
C = change

N = numerický údaj
A = alfanumerický údaj