Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na zdravotní pojišťovnu (PPPZ)

Zaměstnavatelé jsou povinni, současně s platbou pojistného, předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného.

 • pokud máte přepočítanou celou firmu ve funkci Mzdy 6-1 Výpočet všech zaměstnanců, můžete vytvořit Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • tento Přehled vytvoříte ve funkci Mzdy 8-9-1 LZ381 – zdravotní pojistné
 • kliknutím na tuto funkci se:
 • v tiskových zprávách propíší sestavy:

LZ381WP Přehled o platbě pojistného (pro každou zdravotní pojišťovnu)
LZ381P Přehled o výši pojistného na ZP
LZ381CP Celková výše pojistného na ZP
LZ381BP Seznam pojištěných dle zdrav. poj.

 • v pracovním adresáři se uloží soubory pro odeslání:

pro VZP:
(VZP)-{PPPZ}-0123456789.00p
(VZP)-{PPPZ}-0123456789-H00.XML

pro ostatní ZP:
(zkratka ZP)-{PPPZ}-0123456789-H00.XML
(zkratka ZP)-{PPPZ}-0123456789.H00

Odesílání na zdravotní pojišťovny

 • pro odeslání souborů na zdravotní pojišťovny můžete použít jednu z níže uvedených variant:
  1. pomocí portálů zdravotních pojišťoven
   • abyste byli schopní odeslat soubor přes portál zdravotní pojišťovny, je nutné každý soubor přejmenovat a to následovně:
    • (VZP)-{PPPZ}-0123456789.00p ⇒ 0123456789.00p
    • (zkratka ZP)-{PPPZ}-0123456789.H00 ⇒ 0123456789.H00
    • doporučení: přejmenujte jeden soubor a odešlete na příslušenou ZP, poté smažte (či přemístěte jinam), přejmenujte další soubor a odešlete a tak stále dokola, dokud neodešlete všechny soubory na všechny zdravotní pojišťovny
  2. pomocí vaší datové schránky
  3. přímo z programu
   • podmínkou je nastavené odesílání na ZP, tzn. ve funkci Další funkce – Nastavení – Karta E-podání – máte nastavené vaše přihlašovací údaje do datové schránky a máte v číselníku L6001 Zdravotní pojišťovny ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje zapsané ID datové schránky u jednotlivých zdravotních pojišťoven
   • poté vytvoříte HOZ či PPPZ dle zvyklostí
   • ve Zprávy klikněte na vytvořenou PDF sestavu buď HOZ nebo PPPZ a vpravo se vám aktivuje tlačítko Odeslat datovkou – klikněte na toto tlačítko a PDF se odešle