Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronická hlášení na sociální pojišťovnu

Každý měsíc je povinností mzdové účetní zasílat na příslušnou sociální pojišťovnu přehled o platbách a oznámení o nástupu/výstup zaměstnanců. Máte možnost odesílat tyto dokumenty přímo z programu.

Které dokumenty můžete odeslat + z jaké funkce v programu:

 1. Přehled o platbě pojistného (PVPOJ) – funkce Mzdy 11-12 (vytvořit však musíte nejdříve ve funkci Mzdy 8-9-5 LZ351 sociální pojistné – přehled)
 2. Evidenční list důchodového zabezpečení (ELDP) – funkce Mzdy 11-11 ELDP
 3. Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN) – funkce Mzdy 3-11 Přehled e-neschopenek a tlačítko HZUPN
 4. Příloha k žádosti (NEMPRI) – funkce Mzdy 10-10-4 LZ408 Nárok na nemocenskou dávku nebo funkce Mzdy 3-11 Přehled e-neschopenek a tlačítko NEMPRI
 5. Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ) – funkce Pers 4-2-1 Hlášení pro sociální pojišťovnu

Základní nastavení

Nastavení certifikátu či datové schránky pro odesílání

 • pro odesílání na příslušnou sociální pojišťovnu můžete použít buď váš osobní certifikát nebo datovou schránku
 • nejprve je však nutné jedno z výše uvedených možností nahlásit na vaši příslušnou sociální pojišťovnu, že s nimi budete komunikovat právě touto formou
 • pokud si jedno z výše uvedených zřídíte, pak si toto nastavíte v programu:
 1. buď pro každého uživatele individuálně, kdy nastavíte přihlašovací údaje přes funkci Další funkce – Nastavení – Karta E-podání
  • vyberete si buď VREP pro instalování vašeho osobního certifikátu (pro šifrovací certifikát ČSSZ klikněte na tlačítko Instalovat certifikáty ČSSZ)
 1. nebo centrálně přes funkci Mzdy 2-7-1 Základní parametrický soubor – karta E-podání a Dokumenty
 • pokud budete nastavovat centrálně, v takovém případě ve funkci Další funkce – Nastavení najdete propsané přihlašovací údaje či certifikát pouze v režimu nahlížení a budete červeně informováni, že údaje jsou řešeny centrálně:

Odesílání z programu

 • pro odesílání z programu máte dvě možnosti:
 1. odešlete přímo na dotaz od programu
 2. odešlete přes funkci Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání

 1. v případě, že kliknete na funkci (HZUPN, ELDP, PVPOJ), program se zeptá, jestli chcete daný soubor rovnou odeslat na portál ČSSZ, např. viz obrázek níže
 • a můžete se rozhodnout, jestli soubor odešlete nebo ne:
  • pokud kliknete na ANO, soubor se odešle a informaci o odeslání obdržíte do programu do funkce Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Přehled
  • pokud kliknete na NE, můžete odeslat soubor později přes funkci Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání (a výsledek opět dostanete do stejné funkce, jen do Přehledu)
  • zároveň, pokud jste zvyklí a máte nastaveno, že vám chodí e-maily o odesílání ze strany ČSSZ, přijde vám e-mail dle zvyklostí
 • pro odesílání přes Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání
  • přes tři tečky si najdete uložený soubor ve vašem pracovním adresáři a necháte odeslat
  • opět obdržíte zpětnou vazbu buď do Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Přehled a zároveň také na váš e-mail, pokud jste tak zvyklí
  • pouze touto formou je možné odeslat NEMPRI (Přílohu k žádosti) a ONZ (Oznámení o nástupu), u ostatních souborů je možné odeslat přímo, viz výše

Odesílání jednotlivých souborů – funkcí

Přehled o platbě pojistného (PVPOJ)

 • nejprve si vytvoříte PVPOJ přes funkci Mzdy 8-9-5 LZ351 sociální pojistné – přehled
 • poté přes funkce Mzdy 11-12
 • soubor odešlete přes tlačítko Odeslat
 • poté máte na výběr, buď rovnou soubor odešlete, nebo po kliknutí na NE, odešlete později přes Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání


Evidenční list důchodového zabezpečení (ELDP)

 • funkce Mzdy 11-11 ELDP
 • odesílat můžete každý měsíc vystoupivší zaměstnance nebo také hromadně každý rok všechny zaměstnance
 • ELDP odešlete přes tlačítko Přenos

Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN)

 • funkce Mzdy 3-11 Přehled e-neschopenek a tlačítko HZUPN
 • v detailu Přehledu E-Neschopenek vyplňte po ukončení PN část pro Hlášení zaměstnavatele a poté klikněte na tlačítko Generovat HZUPN
 • odešlete ihned na dotaz programu nebo přes Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání


Příloha k žádosti (NEMPRI)

 • funkce Mzdy 10-10-4 LZ408 Nárok na nemocenskou dávku nebo funkce Mzdy 3-11 Přehled e-neschopenek a tlačítko NEMPRI
 • v obou případech není možné odeslat soubor okamžitě, ale je potřeba daný soubor zkontrolovat (vyloučené doby apod.) a poté odeslat přes funkci Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání


Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

 • funkce Pers 4-2-1 Hlášení pro sociální pojišťovnu
 • není možné odeslat soubor okamžitě, ale je potřeba daný soubor (PDF) zkontrolovat, po kliknutí na Generování XML budete informováni, že se XML soubor vygeneroval a poté pošlete funkce Mzdy 10-10-4 LZ408 Nárok na nemocenskou dávku nebo funkce Mzdy 3-11 Přehled e-neschopenek a tlačítko NEMPRI
 • v obou případech není možné odeslat soubor okamžitě, ale je potřeba daný soubor zkontrolovat (vyloučené doby apod.) a poté odeslat přes funkci Další funkce – Nastavení – Podání na portály veřejné správy – Podat podání