Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontrola Součtové výplatní pásky a Sumarizace příkazů k úhradě

Mezi hlavní kontroly patří porovnání částek ze součtové výplatní pásky a částek, které odchází bankou, tedy ze sumarizace příkazů k úhradě.

Součtová výplatní páska (SVP)

Pro kontrolu součtových řádků za celou firmu celkem spusťte funkci 7-2 a vytvoří se vám Součtová výplatní páska

 • po spuštění této funkce se vám vytvoří sestavy v tiskových zpráv:

LZ309B Součtová výplatní páska 

    • jednoduchá sestava součtových řádků u jednotlivých mzdových složek

LZ309P Součtová výplatní páska – střediska

    • sestava součtových řádků podle středisek

LZ309C Součtová výplatní páska – účty

    • sestava pro kontrolu nejen součtových řádků, ale hlavně zaúčtování stran MD a D
    • tato sestava vám nejrychleji ukáže, zdali jste nezapomněli nakontovat nově otevíranou mzdovou složku

 

 • zároveň se vytvoří také sestava do pracovního adresáře:

LZ309.CSV

    • sestava dle jednotlivých střediscích vedle sebe
    • pokud ale chcete, aby se vám sestava propsala podle středisek, musíte mít zaškrtnuto ve funkci 2-7-5 v parametrech aktivního uživatele na záložce Úrovně součtů jedno z nastavení úrovní součtů

Pokud vám Součtová výplatní páska ukázala, že máte výplatu v hotovosti a víte, že v hotovosti výplatu neproplácíte, zkontrolujte si sestavu ve funkci 7-2 Výplatní listina a mincovka

 • po spuštění této funkce se vám vytvoří sestava v tiskových zpráv:

LZ3011P Excel – Výplatní listina
LZ3017C PDF – Výplatní listina
LZ3012P Excel – Výplatní listina – Rekapitulace
LZ3017D PDF – Výplatní listina – Rekapitulace

 

Příkazy k úhradě

Funkce Příkazy k úhradě slouží pro zadání datumů splatnosti, tisku sumáře, tisku detailů a vytvoření souboru do banky.

Příkazy k úhradě vytvoříte ve funkci 11-2 Příkazy k úhradě

Abychom zjistili, jestli odchází správné částky bankou, zkontrolujeme Sumarizaci příkazů k úhradě se Součtovou výplatní páskou.

 • po spuštění funkce 11-2 se otevře tabulka (pro kontrolu není třeba měnit datumy splatnosti, ale je možné si je přednastavit pro příště, pokud termíny splatnosti již znáte) a klikněte na tlačítko Sumarizace a v další otevřené tabulce klikněte na tlačítko Tisk sumáře
 • po spuštění funkce Tisk sumáře se vám vytvoří sestavy do tiskových zpráv:

LZ0392P Sumarizace příkazů k úhradě
LZ323P Deponované mzdy (pokud jsou)

 • zkontrolujte spodní část součtové výplatní pásky se sumarizací jako jsou: odvody na SP, ZP, daň zálohová, daň srážková, penzijní a životní pojištění, pohledávky, výživné, apod.
 • nezapomeňte, že v sumarizaci příkazů k úhradě najdete částky na zdravotní a sociální pojištění celkem, proto na SVP musíte sečíst odvod za zaměstnance i zaměstnavatele a také dopočet do minima je na samostatném řádku
 • v případě, že máte deponované mzdy, musíte přičíst a odečíst částky, které jsou buď oddeponované (tedy puštěné do příkazu k úhradě) či deponované (tedy najdete na součtové výplatní pásce, ale nebudou přičtené na příkazu k úhradě)