Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracovní seznam

Pracovní seznam slouží pro snazší práci se zaměstnanci. Na jednom místě můžete vytvářet různé seznamy zaměstnanců a s nimi pak dále pracovat. Nemusíte samostatně otevírat kartu zaměstnance a přes Funkci např. otevírat srážky na účet, ale můžete si označit zaměstnance v pracovním seznamu a z tohoto místa si otevřít jeho kartu zaměstnance nebo rovnou srážky na účet, vytisknout mu mzdový list, podívat se na jeho simulaci výpočtu, aniž byste vstupovali do časového fondu, apod.

Funkce pracovního seznamu

A)    V ZÁLOŽCE MZDY

AKTUALIZACE

(většinu níže uvedených údaje můžete také prohlížet po kliknutí na tlačítko PROHLÍŽENÍ)

 • aktualizovat údaje v základním souboru
 • aktualizovat údaje v časovém fondu
 • aktualizovat údaje v rodinných příslušnících
 • aktualizovat údaje ve srážkách na účet (číslo účtu, exekuce, ostatní srážky)
 • aktualizovat údaje ve srážkách
 • aktualizovat údaje v podkladech pro daň (roční zúčtování)
 • můžete nechat přestoupit zaměstnance na jiné středisko
 • můžete opravit historická data (funkce 8-1)
VÝPOČTY
 • zobrazíte si simulace výpočtů I. či II
 • provedete výpočet do výplatní pásky (musí však být již provedena funkce 6-1 – poté bude fungovat i tato funkce, kdy chce spočítat pouze jednotlivce či skupinu zaměstnanců)
ZPRÁVY
 • pro vybrané zaměstnance vytvoříte zprávu z výběru do jednoho výstupu (nemusíte vytvářet např. zápočťák pro všech 10 ukončených zaměstnanců, ale označíte si je zde v pracovním seznamu a vytvoříte jedno PDF se všemi zápočtovými listy)
 • jsou to tyto výstupy:

Daňové prohlášení
Mzdový list
Náhrada ztráty výdělku
Nárok na nemocenskou dávku
Nemocenské dávky za rok
Odborové příspěvky
Podpůrčí doba
Potvrzení o odpočtu
Potvrzení o pojistném
Potvrzení o zálohách DS
Potvrzení o zaměstnání
Potvrzení o zaplacení daně
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Potvrzení pro důchod
Potvrzení pro hmotnou nouzi
Potvrzení pro OSVČ
Potvrzení pro úřad práce
Potvrzení příjmů
Potvrzení příjmů pro ZP
Protokol – výpočet průměrů
Přehled exekucí
Příjem pro důchod
Příjem pro sociální dávky kvartální
Příjem pro sociální dávky roční
Příjem pro soud
Příspěvek na bydlení
Roční daň ze mzdy
Vyloučené doby pro ND
Výplatní pásky
Žádost o RZD

Export poznámek

B)    V ZÁLOŽCE PERSONALISTIKA

AKTUALIZACE
 • aktualizovat údaje v základním souboru
 • aktualizovat údaje v rodinných příslušnících
 • zobrazíte si průběh činnosti
 • zobrazíte si předchozí zaměstnání
 • vytvoříte pracovní smlouvy
 • můžete nechat přestoupit zaměstnance na jiné středisko
 • vytvoříte poznámky
ZPRÁVY
 • pro vybrané zaměstnance vytvoříte zprávu z výběru do jednoho výstupu, a to LZ511 Potvrzení o zaměstnání a Export poznámek, více zpráv máte k dispozici na záložce Mzdy

Prázdný seznam zaměstnanců

Nevidíte seznam zaměstnanců v pracovním seznamu?

Klikněte pod tabulkou na tlačítko Aktualizace seznamu – poté na Výběrové kritérium – Vyhodnocovat dynamicky – a vyberte první možnost *DFT Prvotní kritérium – klikněte na OK – nyní se vám zobrazí seznam zaměstnanců a odteď se bude seznam zaměstnanců vždy zobrazovat

Načítání pracovního seznamu

 • nastavení načítání pracovního systému můžu zrychlit načítání seznamu zaměstnanců
 • toto nastavení provedete ve funkci Další funkce – Nastavení – záložka Podokna
  • můžete nastavit, že chcete načítat Mzdy i Personalistiku nebo jen Mzdy nebo jen Personalistiku (vhodné pro ty uživatele, kteří mají přístup jen do jednoho modulu)

Práce s pracovním seznamem

 • v pracovním seznamu si můžete
  • zobrazit pouze živé pracovní poměry příp. vidět všechny věty, vč. pracovních
  • vytvářet různé seznamy zaměstnanců – např. chcete vidět zaměstnance pouze z jednoho střediska, zaměstnance jen na hlavní pracovní poměr
  • seřazovat zaměstnance podle hlavičky v daném sloupci jak sestupně, tak vzestupně
  • otevírat pro vybranou skupinu zaměstnanců různé funkce (do jednoho okna či si je otevřít v samostatných oknech) či vytvářet sestavy do jednoho výstupu
 • výše uvedené si níže popíšeme:
Check boxy: Pouze živé pracovní věty a Včetně pracovních vět – co to znamená?

Pouze živé pracovní věty

 • pokud nezaškrtnete tento check box, budou se vám zobrazovat pouze ti zaměstnanci, kteří jsou aktivní, tedy mají otevřený pracovní poměr

Včetně pracovní vět

 • v případě, že se vám vytvořila pracovní věta zadáním jiného střediska do časového fondu, než je hlavní středisko daného zaměstnance, můžete si tímto check boxem tyto pracovní věty zobrazit

Řazení zaměstnanců v pracovním seznamu

 • zaměstnance v pracovním seznamu můžete řadit podle jednotlivých sloupců tak, že kliknete na název sloupce, např. Datum výstupu a seznam se vám seřadí podle toho, kolikrát na toto tlačítko kliknete – sestupně nebo vzestupně

Výběr zaměstnanců pomocí filtru a filtrovacího kritéria

 1. pomocí filtru můžete vyhledat jednotlivé zaměstnance zadáním osobního čísla či začátku jména zaměstnance do žlutého pole
 2. pomocí šipky u filtru se vám otevře filtrovací kritérium
 • a pomocí tohoto filtrovacího kritéria si můžete vybrat, kteří zaměstnanci se vám zobrazí v pracovním seznamu, např. zaměstnanci jen na konkrétním středisku (blíže viz níže)
 1. pomocí Aktualizace seznamu si můžete vytvořit ruční výčet zaměstnanců či pomocí výběrového kritéria určit skupinu zaměstnanců
 • Výčet zaměstnanců
 • když kliknete na Přidat do seznamu, otevře se vám okno pro zadání osobního čísla – pokud chcete ale zadat více zaměstnanců naráz, klikněte rovnou na OK nebo zmáčkněte ENTER a otevře se vám seznam zaměstnanců – v něm si vyberte označením řádku (a pomocí tlačítka CTRL) dané řádky (zaměstnance) a klikněte na OK a dostanete označené řádky (zaměstnance) do pracovního seznamu
 • Výběrové kritérium
 • přes Vyhodnocovat dynamicky se vám otevře výběrové kritérium, kde si můžete vybrat skupinu zaměstnanců a do této skupiny se vám při každém otevření vyhodnotí seznam dle skutečnosti (např. budete mít v seznamu zaměstnance na středisku 250, převedete dva zaměstnance z jiného střediska právě na 250 a při dalším otevření pracovního seznamu se vám ti dva „noví“ zaměstnanci převedení na středisko 250 v seznamu objeví)
 • jak na výběrové kritérium najdete zde

Označování zaměstnanců v pracovním seznamu

 • označovat zaměstnance můžete dvěma způsoby:
  1. bez aktivního check boxu
   • nebudete aktivovat check boxy pomocí tlačítka
   • označíte si daný řádek zaměstnance a pomocí klávesy CTRL můžete k již označenému jednomu řádku přidávat další řádky
   • nebo si pomocí filtrovacího kritéria vyberete určitou skupinu zaměstnanců a pomocí stáhnutí myši, kdy držíte levé tlačítko myši označíte několik řádků, které jsou pod sebou
   • bez aktivního check boxu můžete označovat zaměstnance dle libosti a poté kliknout na jakoukoliv funkci a tato funkce se projeví pro tyto označené zaměstnance
   • bez aktivního check boxu nelze zobrazit pouze označené řádky jako je to u aktivního check boxu
  2. s pomocí aktivního check boxu
   • aktivujete si check box kliknutím na tlačítko
   • díky aktivního check boxu budete moci v otevřeném filtrovacím okně označit „pouze zakliknuté řádky“ (popsáno viz níže) a tím se vám v pracovním seznamu objeví pouze označení zaměstnanci a pracovat budete dále jen s nimi a nemusíte je jinak označovat
   • označíte si řádky podobně jako je popsáno v postupu výše (bez check boxu) s tím rozdílem, že poté u libovolného check boxu kliknete pravým tlačítkem myši a vybere první možnost Zaškrtnou vybrané řáky

Jak si zobrazit pouze zakliknuté zaměstnance

 • otevřete šipkou a úplně dole v otevřeném menu zaklikněte: Pouze zaškrtnuté řádky (nezapomeňte ve žlutém poli Filtru vymazat údaje)
Potřebujete vidět pouze zaměstnance na určitém středisku?
 • Otevřete pomocí šipky filtr kde si do prvního řádku najděte filtrovací kritérium, tedy středisko
 • V dalším okénku si můžete vybrat, zdali chcete mít rovno (či menší/větší) než další hodnota. Do tohoto třetího okénka zapište číslo střediska a uložte na tlačítko OK.
 • Na níže uvedených obrázcích vidíte názornou ukázku, jak si z pracovního seznamu vyfiltrujeme pouze zaměstnance sedící na středisku 260:

Základní informace a pracovním seznamu

 • sloupce v tabulce jsou defaultní a nejdou odebírat ani přidávat
 • řadit tabulku můžete dle potřeby vždy kliknutím na název sloupce – např. kliknutím na Jméno setřídíte tabulku dle jména, kliknutím na Dat.výst. seřadíte tabulku dle data výstupu apod.; pokud kliknete jednou, seřadí se vzestupně, pokud dvakrát, seřadí se sestupně
 • řadit můžete také tlačítkem Třídění: …, kdy si otevřete otevírací menu a nastavíte
 • pod tlačítky Prohlížení a Aktualizace je okno, které ukazuje funkci, která se spustí při použití tlačítka OK (většinou zůstává poslední vybraná možnost)
 • pokud máte z funkce Další funkce – Nastavení – záložka Obecné – vpravo označený check box Pamatovat si třídění tabulek, pracovní seznam se vám příště otevře tak, jak jste si ho setřídili nyní

Poznámka:

 • pokud potřebujete porovnat dva zaměstnance, otevírejte možnost: Zobrazit každého v samostatném okně
 • pokud porovnávat nepotřebujete, ale chcete si pouze ušetřit práci s otevíráním dalšího a dalšího zaměstnance, označte je a otevřete je jako Zobrazit ve společném okně a otevřou se vám všichni označení zaměstnanci vždy v jednom okně a překlikávat mezi nimi budete pomocí zobrazených šipek ve spodní části okna
 • otevírání zaměstnanců všeobecně (kmenová karta či časový fond) – jestli ve společném okně či v samostatném okně, si nastavíte v Další funkce – Nastavení – záložka Podokna
 • pozor na tlačítka: OK a POUŽÍT

OK znamená, že program práci uloží a zavře okno
POUŽÍT
znamená, že program uloží dosud provedenou práci, ale nezavře okno a můžete pracovat dál