Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracovní seznam

Pracovní seznam slouží pro snazší práci se zaměstnanci. Na jednom místě můžete vytvářet různé seznamy zaměstnanců a s nimi pak dále pracovat.

Funkce pracovního seznamu

A)    V ZÁLOŽCE MZDY

AKTUALIZACE

(většinu níže uvedených údaje můžete také prohlížet po kliknutí na tlačítko PROHLÍŽENÍ)

 • aktualizovat údaje v základním souboru
 • aktualizovat údaje v časovém fondu
 • aktualizovat údaje v rodinných příslušnících
 • aktualizovat údaje ve srážkách na účet
 • aktualizovat údaje ve srážkách
 • aktualizovat údaje v podkladech pro daň (roční zúčtování)
 • můžete nechat přestoupit zaměstnance na jiné středisko
 • můžete opravit historická data (funkce 8-1)
VÝPOČTY
 • zobrazíte si simulace výpočtů I. či II
 • provedete výpočet do výplatní pásky
ZPRÁVY
 • pro vybrané zaměstnance vytvoříte zprávu z výběru do jednoho výstupu
 • jsou to tyto výstupy:

B)    V ZÁLOŽCE PERSONALISTIKA

AKTUALIZACE
 • aktualizovat údaje v základním souboru
 • aktualizovat údaje v rodinných příslušnících
 • zobrazíte si průběh činnosti
 • zobrazíte si předchozí zaměstnání
 • vytvoříte pracovní smlouvy
 • můžete nechat přestoupit zaměstnance na jiné středisko
 • vytvoříte poznámky
ZPRÁVY
 • pro vybrané zaměstnance vytvoříte zprávu z výběru do jednoho výstupu, a to LZ511 Potvrzení o zaměstnání a Export poznámek, více zpráv máte k dispozici na záložce Mzdy

Výběr zaměstnanců

Nevidíte seznam zaměstnanců v pracovním seznamu?

Klikněte pod tabulkou na tlačítko Aktualizace seznamu – poté na Výběrové kritérium – budete mít označené *DFT Prvotní kritérium – klikněte na OK – nyní se vám zobrazí seznam zaměstnanců a odteď se bude seznam zaměstnanců vždy zobrazovat

Check boxy: Pouze živé pracovní věty a Včetně pracovních vět – co to znamená?

Pouze živé pracovní věty

 • pokud nezaškrtnete tento check box, budou se vám zobrazovat pouze ti zaměstnanci, kteří jsou aktivní, tedy mají otevřený pracovní poměr

Včetně pracovní vět

 • v případě, že se vám vytvořila pracovní věta zadáním jiného střediska do časového fondu, než je hlavní středisko daného zaměstnance, můžete si tímto check boxem tyto pracovní věty zobrazit

Označení zaměstnanců v pracovním seznamu:

 1. kliknete myší do jednoho řádku a táhnete zakliknutou myší a označujete tolik řádků (zaměstnanců), kolik potřebujete (např. seřadíte si tabulku podle střediska a tímto způsobem si označíte jedno celé středisko)
 2. pro označení jednotlivých zaměstnanců použijete tlačítko CTRL + levé tlačítko myši, příp. SHIFT + levé tlačítko myši
 3. když kliknete na tlačítko , objeví se vám v jednotlivých řádcích zaškrtávací tlačítko – pomocí tohoto tlačítka si zaškrtnete všechny zaměstnance, se kterými budete chtít pracovat
  • pro snazší hledání použijete Filtr , kde do žlutého pole napíšete osobní číslo, příjmení či začátek příjmení a po výběru v seznamu zaměstnanců si zaškrtnete daného zaměstnance

Jak si zobrazit pouze zakliknuté zaměstnance:

 • otevřete šipkou a úplně dole v otevřeném menu zaklikněte: Pouze zaškrtnuté řádky (nezapomeňte ve žlutém poli Filtru vymazat údaje)
Potřebujete vidět pouze zaměstnance na určitém středisku?
 • Otevřete pomocí šipky filtr kde si do prvního řádku najděte filtrovací kritérium, tedy středisko
 • V dalším okénku si můžete vybrat, zdali chcete mít rovno (či menší/větší) než další hodnota. Do tohoto třetího okénka zapište číslo střediska a uložte na tlačítko OK.
 • Na níže uvedených obrázcích vidíte názornou ukázku, jak si z pracovního seznamu vyfiltrujeme pouze zaměstnance sedící na středisku 260:

Základní informace a pracovním seznamu:

 • sloupce v tabulce jsou defaultní a nejdou odebírat ani přidávat
 • řadit tabulku můžete dle potřeby vždy kliknutím na název sloupce – např. kliknutím na Jméno setřídíte tabulku dle jména, kliknutím na Dat.výst. seřadíte tabulku dle data výstupu apod.; pokud kliknete jednou, seřadí se vzestupně, pokud dvakrát, seřadí se sestupně
 • řadit můžete také tlačítkem Třídění: …, kdy si otevřete otevírací menu a nastavíte
 • pod tlačítky Prohlížení a Aktualizace je okno, které ukazuje funkci, která se spustí při použití tlačítka OK (většinou zůstává poslední vybraná možnost)

Poznámka:

 • pokud potřebujete porovnat dva zaměstnance, otevírejte možnost: Zobrazit každého v samostatném okně
 • pokud porovnávat nepotřebujete, ale chcete si pouze ušetřit práci s otevíráním dalšího a dalšího zaměstnance, označte je a otevřete je jako Zobrazit ve společném okně a otevřou se vám všichni označení zaměstnanci vždy v jednom okně a překlikávat mezi nimi budete pomocí zobrazených šipek ve spodní části okna
 • pozor na tlačítka: OK a POUŽÍT

OK znamená, že program práci uloží a zavře okno
POUŽÍT
znamená, že program uloží dosud provedenou práci, ale nezavře okno, můžete pracovat dál