Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předchozí rok se musí elektronicky odeslat do 1.4., příp. první pondělí, pokud tento den spadá na víkend. 

 

Co nastavit před samotným vytvoření výkazu vyúčtování daně

 • ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby nastavte platbu pro Srážkovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě

 • ve funkci Mzdy 2-7-5 Tiskové parametry – Parametry aktivního uživatele – vyplňte karty Tiskové texty a Daňové formuláře

 

Vytvoření výkazu vyúčtování srážkové daně

 • funkce Mzdy 10-12-7 LZ334 vyúčtování srážkové daně
 • vysvětlení pojmů v tabulce Generování tiskové zprávy:

Závod: vyplníte číslo závodu, pokud jsou platby daní zasílány závodově; jinak je uvedena hodnota „9999“ – viz pole Závod v aktualizaci bankovních příkazů pro hromadné platby, kterou najdete ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby Zdaňovací období: uveďte rok a měsíce, za které chcete sestavu vytvořit Částka v měsíci sražení: defaultně parametr není označen a pak to znamená, že částky ve formuláři se vykazují v měsících podle účetního období, kdy byly vypočteny. Zatržením parametru jsou částky sráženy vždy v dalším měsíci následujícího po účetním období, kdy byly vypočteny Podání Vyúčtování podle §40b nebo §69 odst. 2: položka se vyplňuje, pokud podáváte Vyúčtování vyplývající z ust. §40b nebo §69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Lze použít pouze tyto kombinace:

   • GA, GB, GC, GD, GE, GF
   • HA, HB, HC, HD, HE, HF
   • Jmezera
   • mezeramezera

Datum se vztahuje ke kódu rozlišení důvodu.

Při potvrzení tlačítkem OK vám program oznámí: a vytvoří do tiskových zpráv některé či všechny sestavy z následujícího seznamu sestav:

LZ334VP Vyúčtování srážkové daně

 

Vytvoření souboru pro odeslání

 • po vytvoření výkazu vyúčtování (srážkové) daně popsané v bodě výše, přejděte do funkce Mzdy 11-13 DPZVD / DPSVD 
 • v tabulce se však jako první objeví Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, proto použijte tlačítko Změna vyúčtování, aby se vám tabulka přepnula na Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2 a k datu vytvoření výkazu vyúčtování se vám objeví řádek k datu vytvoření:

 • vysvětlení tlačítek ve Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2:

Změna vyúčtování: přepnete obrazovku z Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6 na obrazovku Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2 Přenos XML: vytvoříte do pracovního adresáře soubor DPZVD2.xml Tisk: vytvoříte a uložíte do Tiskových zpráv formulář LZ333VP Vyúčtování daně Změna roku: pro výběr minulého roku, ve kterém jste vytvářeli vyúčtování daně

Online kontrola vyúčtování zálohové daně a příp. korekce chyb

 • online kontrolu a příp. korekci chybových údajů můžete provézt na adrese daňového portálu
 • do portálu nahrajte xml soubor z Pracovního adresáře