Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Systemizace – než začnete s organizačním schématem

Funkce systemizace umožňuje vytvářet a aktualizovat organizační schéma organizace.

 • funkce umožňuje tisk organizačního schéma v grafické podobě pomocí MS Visio a vytvářet výstupní zprávy vycházející právě z těchto zpracovaných informací vč. popisů pracovních pozic

Co je potřeba připravit, než začnete vytvářet organizační schéma

 1. je nutné si zvolit systém číslování jednotlivých pozic

  • pro číslování je nutné zvolit jednoznačný systém, podle kterého dále budete označovat jednotlivé řádky schéma
  • použijte údaj L7506 pro Identifikaci pozice (tento údaj je alfanumerický, třicetimístný)
 2. a vytvořit uživatelské číselníky, se kterými budete dále pracovat

  • definovat číselníky můžete buď v modulu ŘLZ ve funkci 10 – 1 Číselníky údajů nebo v modulu PERS ve funkci 3-1 Číselníky údajů
  • pro vytváření organizačního schéma můžete využívat u některých údajů uživatelské číselníky – seznamy (v takovém případ najdete po pravé straně znak
  • číselníky použijete při práci s organizačním schématem v části Aktivní pozice, kde je možno zadávat další údaje specifické pro danou pozici