Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cizinci: Hlášení/odhlášení nepojištěných činností u zaměstnanců s dočasnou ochranou

Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči ČSSZ podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb,. o nemocenském pojištění, bude zaměstnavatel povinen nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního zákona. Oznámení se bude podávat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění.

Přihlášení

V Nuggetu tuto přihlášku provedete ručně u těch zaměstnanců, kteří mají dočasnou ochranu podle zvláštního právního zákona, ve funkci PERS 4-2-1, seznam zaměstnanců (nástupy, výstupy, přihlášky, odhlášky)

  • tlačítkem OK se vám otevře seznam všech zaměstnanců

Příklad přihlášky

  • pro tento případ jsem přijala do stavu zaměstnance p. Kovalčuka, Cizince mimo EU, státní příslušnost UA a v časovém fondu má v otevřeném měsíci DPP 15 hodin za 220,-/hod., tedy není účasten pojištění
  • pomocí funkce 4-2-1 a seznam zaměstnanců si ho v seznamu označím a kliknu na tlačítko Generování oprav
  • tlačítkem OK se spustí generování sestavy:
    • ve Zprávách (po zavření funkce 4-2-1): LZ487 PDF – Hlášení pro sociální pojišťovnu
    • v Pracovním adresáři: USERONZRRMMDDPP.XML

Tímto způsobem jste schopní provézt nejen přihlášku těchto cizinců dle zvláštního právního zákona, ale také vytvořit případné opravy v přihláškách/odhláškách na příslušnou SP.

Odhlášení

  • pokud budete odhlašovat výše uvedený poměr, který však nezaloží účast na pojištění, musíte v údaji L3222 Důvod ukončení pracovního poměru na kartě zaměstnance v kódu pro ČSSZ vybrat údaj: N02 starobní důchod 
  • pokud vyberete údaj jiný, nebude procházet odhláška kontrolami

Poznámka: Jak zadávat cizince do Nuggetu patří mezi časté dotazy, proto jsme pro vás připravili krátký návod zde