Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přestup na jiné středisko

Potřebujete zaměstnance převézt na jiné středisko?

Přestup provedete ve funkci MZDY 2-1-3 nebo PERS 1-3

  • přestup se může provézt pouze na existující středisko
  • při výběru zaměstnance se předvyplní tabulka s původním číslem střediska – v tomto aktivním poli je třeba změnit na nové středisko a doplnit datum změny
  • změna je realizována vždy pro aktuální účetní období a program automaticky nastavuje datum k prvnímu dni daného účetního období
  • uložíte tlačítkem OK
  • pokud použijete pro přestup na jiné středisko modul PERS 1-3, je možné zadat změnu střediska do následujícího budoucího kalendářního období; zároveň zde nelze zadat změnu pro minulé kalendářní období (je však potřeba si uvědomit, že na přelomu měsíců je PERS již v otevřeném kalendářním měsíci a MZDY v účetním období předchozího měsíce, tzn. pokud jsme v PERS v měsíci září, do srpna změnu zadat můžeme, protože MZDY jsou v měsíci srpnu)