Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaměstnanec: Založení nového zaměstnance pomocí importního souboru

V případě, že si potřebujete usnadnit práci se zakládáním nových zaměstnanců, máme k dispozici importní tabulku. Tyto tabulky se hodí zejména pro outscourcingové firmy. Tabulka však nezakládá druhý či jiný pracovní poměr, slouží pouze k založení nového zaměstnance/zaměstnanců do Nuggetu.

V případě, že byste měli o tuto tabulku zájem, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Tento návod je tedy určen pro ty uživatele, kteří již importní tabulku mají.

Jak postupovat:

 1. Vyplňte importní tabulku dle vzoru. Nového zaměstnance začněte vypisovat do řádku č. 6 (neměňte a nepřepisujte vzorový řádek č. 5) a poté pokračujte v dalších řádcích dle potřeby. Prvních pět řádků tabulky nemažte.
  • Je potřeba mít v Nuggetu vytvořená střediska a číselníky, která používáte.
  • V tabulce pak musíte použít shodné označení střediska či údaje v číselníku, aby Nugget položku rozpoznal. Proto doporučujeme si váš číselník dopsat také do poznámky k buňce v tabulce, např. doplníte číselník pro Státní příslušnost (obrázek níže). Dále položky, které nejsou povinné pro založení zaměstnance (např. hodinová mzda, osobní ohodnocení, adresa cizince, atd.) a nechcete použít, ponechte prázdné.

Povinné údaje pro založení zaměstnance:

L0001 Osobní číslo
L0003 Středisko
L3009 Příjmení a jméno (údaje o jméně: L30011, L30012)
L3004 Rodné číslo
L3009 Adresa bydliště v ČR (údaje o adrese: L3053, L3054, příp. L3055, příp. L3056, L3057, L3058)
L3012 Místo narození
L3201 Datum vzniku pracovního poměru
L3204 Kategorie
L3206 Skupina pracujících
L3207 Druh pracovního poměru

 1. Vyplněnou importní tabulku dle vzorového řádku si uložte na svůj PC/NTB. Uložit můžete kamkoliv, název souboru je volitelný, formát ponechte v xlsx.
 2. V Modulu PERS, ve funkci 4-4 Uživatelský program zvolte Import nových nástupů.
 3. Po rozkliknutí funkce se objeví tabulka Import nových nástupů, kde přes tři tečky najdete uložený soubor a klikněte na tlačítko OK.
 1. Po stisknutí tlačítka OK vám program dá informaci o nahrání souboru, příp. o chybách, které najdete ve Zprávách. Doporučujeme se VŽDY podívat do Zpráv a zkontrolovat průběh nahrání. Pokud ponecháte v tabulce zaměstnance, kterého jste již do Nuggetu nahráli v minulosti, program vám v protokolu řekne, že tato osoba nemohla být nahrána, protože již existuje – program kontroluje osobní čísla a rodná čísla (doporučujeme tyto zaměstnance z tabulky mazat, nikoliv „nabalovat“). Tabulka nezakládá druhý či jiný pracovní poměr, slouží pouze k založení nového zaměstnance / zaměstnanců.
 2. Nové zaměstnance po nahrání tabulky najdete ve funkci Převzetí do mezd (v tom účetním období, ve kterém tito zaměstnanci mají nastoupit): buď přes tlačítko Převzetí do mezd na Panelu nástrojů nebo přes Další funkce – Převzetí nových nástupů do mezd nebo se tabulka pro převzetí objeví při prvním klinutí na tlačítko Mzdy
 1. Tyto zaměstnance si do Mezd převezmete standardním postupem. Projdete jednotlivé záložky až na kartu Danění, zkontrolujete údaje a uložíte do Mezd tlačítkem OK.

Upozornění: v případě, že máte vytvořené uživatelské číselníky, ze kterých jste si udělali povinné číselníky (v číselníku chybí prázdná či nulová hodnota), program při nahrání importního souboru se na tyto číselníky bude dívat a může vykázat chybu. V případě, že byste chtěli do importního souboru, který jste od nás obdrželi, přidat další údaje, kontaktujte svého konzultanta.

NAHRÁVÁNÍ OSTATNÍCH IMPORTNÍCH SOUBORŮ DO KARTY ZAMĚSTNANCE

Od zapojení programu pro import nových nástupů je nutné pro všechny ostatní importní soubory do kmenové karty zaměstnance přidat do souboru sloupec s označením TYPE, kde zadáte písmena C nebo A, kdy:

TYPE
C = change (změna)
A = add (přidání)

Pak váš soubor do kmenové karty zaměstnance může vypadat např. takto:

L0001L0004L4005TYPE
12123903500C
13450201500A
 • v tabulce budou sloupec ve formátu Obecný (pozor na mezery v číslech, program mezeru hodnotí jako nulu, tzn. místo 10 000 byste nahráli 100 tis.), celý soubor pak uložíte jako CSV oddělený středníkem a nahrajete standardním způsobem
 • bližší návod pro nahrávání údajů do kmenové karty zaměstnance je zde a cca v půlce stránky je sekce Aktualizace nahráním za pomocí externího souboru v CSV