Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaměstnanec: Výpočet zaměstnanců

Zadáte údaje do časového fondu, upravíte karty zaměstnance a chcete, aby se tyto změny zapsaly a propsaly do všech sestav, např. do výplatních pásek, do uživatelských sestav pro ten daný měsíc a ostatních sestav a formulářů. K tomu vám slouží funkce Výpočet do výplatní pásky.

Pokud v otevřeném měsíci ještě nedošlo k přepočtu celé firmy, jako první je třeba provést funkci Mzdy 6-1 Výpočet všech zaměstnanců

V případě, že chcete přepočítat pouze některé zaměstnance a už došlo k přepočtu celé firmy, můžete použít funkci Mzdy 6-2 Přepočet vybraných zaměstnanců

 • program při výpočtu všechny údaje a hodnoty zapíše a také zhodnotí, zdali je potřeba na něco upozornit uživatele (v Tiskových zprávách najdete Protokol o výpočtu)
 • po spuštění funkce Výpočet všech zaměstnanců se vám do Tiskových zpráv vytvoří sestava:

LZ0603P Protokol k výpočtu

 • protokol k výpočtu upozorní uživatele na:
  • Dopočet nezdanitelné částky na dítě se uplatňuje poslední období (tzn. že od následujícího měsíce – po přechodu do dalšího měsíce – již nebude uplatněn odpočet na dítě)
  • Vyměřovací základ odvodu ZP je menší než min. vym. základ (program upozorňuje na výši vyměřovacího základu pro ZP, která je nižší než minimální vyměřovací základ; zkontrolujte údaje L4115 a L4117)
  • Záporné zdravotní (sociální) pojištění
  • Záporná částka k výplatě
  • Proplacená dovolená při odchodu (program informuje o proplacení příslušné poměrné části dovolené při skončení pracovního poměru, pokud je ve funkci 2-7-1 Základní parametrický soubor nastavena varianta proplácení dovolené při odchodu)
  • Zbývá dovolená při odchodu (program informuje o zůstatku příslušné poměrné části dovolené při skončení pracovního poměru, pokud není ve funkci 2-7-1 Základní parametrický soubor nastavena varianta proplácení dovolené při odchodu)
  • Navyšuje se vyměřovací základ ZP
  • Nesprávně zrušená nemoc
  • Zvláštní danění a/nebo pojistné
  • Změna úvazku – nutno přegenerovat časový fond (program upozorní při změně úvazku v době výplat, že je nutno přegenerovat. Pozor! Toto upozornění nezmizí, když přegenerování provedete, zmizí až přechodem do dalšího období)
  • Náhrady proplacené minimální mzdou
  • Existují děti s nárokem na daň. zvýhodnění , které nejsou očíslovány (program upozorní na děti, u kterých je označeno, že bude uplatňováno daňové zvýhodnění, ale chybí očíslování dítěte/dětí)
  • Doplacena přednostní/nepřednostní pohledávka
  • Srážka PF neprovedena – nesoulad srážky a příspěvku organizace (program upozorní na nesrovnalost mezi zadanou srážkou za organizaci v základní větě zaměstnance a ve srážkách na účet daného zaměstnance; obě srážky se musí rovnat)
 • všechny výše uvedené upozornění a informace je nutno individuálně řešit a zkontrolovat!

Každá kontrolní sestava, kterou vytvoříte, má v záhlaví označení, které určuje, kolik přepočtů daný uživatel provedl. Je potřeba proto kontrolovat sestavy mezi sebou vždy se správným označením.

Na obrázku vidíte Uživatel: Petra/4. Tzn. uživatel Petra 4x provedl výpočet. Proto pokud bude porovnávat sestavy (například součtovou výplatní pásku se sumarizací příkazů k úhradě), musí porovnávat sestavy, které budou mít nahoře číslo 4. Nikoliv dříve vytisknutou sumarizaci s označením č. 3 a SVP č. 4