Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Srážky na účet

Srážky na účet slouží pro zadání bankovních údajů pro zasílání výplaty na účet, různých srážek za zaměstnance, např. exekuce, výživné atd.

Kde najdete srážky na účet:

 • v modulu PERS – záložka Mzdové údaje – vlevo dole Srážky na účet
 • v modulu MZDY – vlevo dole Funkce – Srážky na účet

Ve srážkách na účet můžete zadávat tyto druhy srážek:

SPOŘENÍ

 • slouží pro zadání bankovního účtu zaměstnance
 • zadáte platební údaje:

bankovní údaje zaměstnance (číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS)
účet organizace (číslo účtu organizace dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace)
částka ke sražení

   • defaultně se objeví číslo 99 999 999 (tzn. do této výše může zaměstnanec obdržet částku na svůj bankovní účet)
   • lze využít časové omezení platnosti srážek

Změna bankovní účtu zaměstnance

  • pro změnu bankovního účtu zaměstnance jsou dvě možnosti, jak tuto změnu provézt:
   1. stávající číslo účtu přepíšete na nové (tlačítkem Historie vždy zjistíte, na které bankovní účty bylo zaměstnanci dříve zasíláno, nepřijdete tím o žádná data)
   2. zadáním nového čísla účtu a časovým omezením původního čísla účtu, kde zadáte poslední měsíc sražení a zadáte nové číslo účtu jako Nový záznam
    • pozor: pokud nezadáte časové omezení a zadáte druhé číslo účtu, program pošle peníze na jeho již známé číslo účtu, tzn. na to původní a na nové číslo účtu nepošle nic

Odeslání výplaty na zahraniční účet

  • pro správné zadání je potřeba následující:
   1. IBAN, který obsahuje 28 znaků
   2. v číselníku údajů ve funkci 2-4-5 Banky otevřete účet pro platbu v zahraničí (přes tlačítko Nový záznam), např. pro zaslání výplaty do Polska bude základní aktualizace banky vypadat takto
   3. POZOR! Kód banky musí být menší než 100, aby nedocházelo k přepisům při aktualizaci

VÝŽIVNÉ

 • pro zadání srážky určené pro výživné na rodinného příslušníka
 • zadáte platební údaje:

částka ke sražení (je možnost využít časového omezení platnosti srážky)
nedoplatek

   • v případě, že je nedoplatek na výživném, lze doplnit částku nedoplatku výživného a program bude postupně srážet v režimu pro úhrady přednostních pohledávek – tedy 2/3, avšak pouze v souhrnu v souhrnu za dodržení podmínky stanovené pro úhrady přednostních pohledávek (2/3)
   • DOPORUČENÍ:
    • pro lepší přehlednost doporučujeme dlužné výživné evidovat přímo jako přednostní pohledávku
    • tzn. jako výživné zapíšete měsíční částky ke sražení na dané vyživované dítě a pro částku na dlužném výživném zadáte jako přednostní pohledávku
   • poznámka (např. jméno dítěte, na které se výživné platí)

bankovní údaje dle zaslaných pokynů (číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS)
účet organizace (dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace)

PŘEDNOSTNÍ/NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

 • pro zadání pohledávky – vyberete dle druhu:

přednostní pohledávku
nepředností pohledávku

 • zadáte platební a jiné údaje:

částka ke sražení – slouží POUZE v případě, že dlužník má pevně stanovenou měsíční splátku (je možnost využít časové omezení platnosti částky ke sražení)
nedoplatek – pro zadání celkové dlužné částky, ze které bude program automaticky srážet (2/3 pro předností, 1/3 pro nepředností)
bankovní údaje dle zaslaných pokynů (číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS)

   • pokud zadáte bankovní údaje, objeví se vám dole zaškrtávací pole: Srážku deponovat
   • v případě, že bankovní účet nezadáte, bude automaticky částka deponována, číslo účtu doplníte později

účet organizace (číslo účtu organizace dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace)
platnost

   • důležitý údaj pro určení pořadí pohledávek, zadává se ve tvaru: ERRMMDD
   • např. pořadí pohledávky se má řídit dnem 15.3.2019, zadám jako E190315

exekuce pouze na přeplatek z RZD / Exekuce pouze na daňový bonus (zaškrtnete jen v případě, že jste dostali písemný pokyn)
karta Pohledávka – slouží pro doplnění dalších údajů

   • v kartě Pohledávka doplňte:

a) instituce, která vydala rozhodnutí
b) oprávněného, v jehož prospěch je vymáháno
c) instituce, která pohledávku vymáhá

        • Nugget disponuje aktivní databází exekutorů
        • do pole Název začněte psát přímo jméno exekutora (např. začněte psát Jí… a program vám dá na výběr ty exekutory, kteří budou mít ve jméně písmena Jí – v našem případě máme na myslí Jícha Lukáš)
        • dále doplníte potřebné datumy: exekuční příkaz ze dne, datum nabytí právní moci a datum doručení právní moci

karta historie – slouží pro zjištění, jaké částky a kam bylo zasíláno v minulosti

 • při uložení program kontroluje údaj L4504 a pokud není údaj vyplní, upozorní na jeho kontrolu
 • údaj L4504 Počet vyživovaných osob pro výpočet nezabavitelného minima:
  • vyplnění tohoto údaje je důležité pro správnou kontrolu životního minima
  • pokud zadáte do L4504 následující záporné hodnoty, znamená to:
   • hodnota -9: je potlačena funkce dodržení nezabavitelného minima a pohledávka se srazí v plné výši
   • hodnota -1: pokud má zaměstnanec jiný příjem, např. důchod a ten je již postižen exekucí přímo na OSSZ, má zaměstnavatel povinnost srazit ze mzdy třetinu bez odečtení nezabavitelné základní částky, která již byla uplatněna právě tou OSSZ

Poznámka – úprava nezabavitelného minima:

 • v případě, že budete potřebovat upravit nezabavitelné minimum, např. protože část použila příslušná sociální pojišťovna, v časovém fondu upravíte nezabavitelné minimum pomocí mzdové složky 9910

POJIŠTĚNÍ (životní pojištění, penzijní pojištění, důchodové spoření)

 • pro zadání penzijního pojištění (PP), životního pojištění (ŽP) či důchodového spoření

 • vysvětlení položek z aktualizace srážek na účet zaměstnance:

druh srážky: vyberete druh 5 Pojištění
poř.č.srážky: zadá program automaticky, není nutno měnit
částka ke sražení: částka ke sražení, která bude zahrnuta v souboru platebních příkazů (lze použít omezení platnosti)
jednorázová oprava částky: údaj lze využít pro jednorázovou korekci sražené částky (+/-) a to pouze v daném měsíci
poznámka: upřesňující text pro vaše potřeby
pojištění: zaškrtnete z výběru: penzijní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), životní pojištění (za zaměstnance, zaměstnavatele či obojí), důchodové spoření

Účet:

číslo účtu a kód banky:

    1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu a kód banky
    2. v případě hromadné platby, nechte prázdné

účet organizace:

    1. pro individuální platbu, vyplňte číslo účtu organizace dle funkce 2-4-4 bankovní účty organizace
    2. v případě hromadné platby nevyplňujte

variabilní, konstantní a specifický symbol: vyplňte údaje, pokud je potřeba (ať pro individuální či hromadnou platbu)

karta historie: pro zobrazení dříve placených částek a na jaké účty

Upozornění:

 • v případě platby zaměstnavatele je potřeba mít shodné částky jak ve srážkách na účet, tak na kartě zaměstnance
 • v kartě zaměstnance jde o tyto údaje:
   • L4053 příspěvek organizace na životní pojištění
   • L4051 příspěvek organizace na penzijní připojištění

Pro bližší informace k penzijnímu připojištění a životnímu pojištění najdete kompletní článek zde