Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hlášení na zdravotní pojišťovny (HOZ)

Pro přihlášení, odhlášení, nahlášení změn, dodatečného hlášení, apod. na příslušné zdravotní pojišťovny zvolte funkci v modulu PERS 4-1-1 Hlášení změn

 • po otevření tabulky se objeví možnosti pro výběr funkce:
  1. První hlášení
  2. Dodatečné hlášení
  3. Úplné hlášení změn (včetně již hlášených)
  4. Archiv změnových souborů do ZP
  5. samostatná nová věta

První hlášení

 • pokud se vytváří hlášení v daný měsíc poprvé, automaticky se označí volba „První hlášení“
 • provede se tedy vždy, když se provádí hlášení poprvé v daném měsíci
 • DATUM OD bude vždy od prvního dne daného měsíce a DATUM DO aktuální datum dne
 • Upozornění: nezaškrtáváme políčko „Proveden výpočet všech zaměstnanců včetně dohod“ pokud nemáme hotové výplaty (toto políčko spočte všechny dohody a určí, zdali je třeba hlásit/nehlásit příp. odhlásit z příslušné zdravotní pojišťovny)

Dodatečné hlášení

 • při každém dalším spuštění funkce 4-1-1 program automaticky nabízí „Dodatečné hlášení“
 • program nabídne ty zaměstnance, kteří nebyli od minulé tvorby nahlášeni/odhlášeni
 • Upozornění: nezaškrtáváme políčko „Proveden výpočet všech zaměstnanců včetně dohod“ pokud nemáme hotové výplaty (toto políčko spočte všechny dohody a určí, zdali je třeba hlásit/nehlásit příp. odhlásit z příslušné zdravotní pojišťovny)

Úplné hlášení změn (včetně již hlášených)

 • pokud je třeba vytvořit soubor se všemi změnami za dané období (vč. těch, co již byly v minulosti v daném období vytvořeny)
 • upozornění: nezaškrtáváme políčko „Proveden výpočet všech zaměstnanců včetně dohod“ pokud nemáme hotové výplaty (toto políčko spočte všechny dohody a určí, zdali je třeba hlásit/nehlásit příp. odhlásit z příslušné zdravotní pojišťovny)

Archiv změnových souborů do ZP

 • pokud potřebujeme zjistit, kdo v jakém souboru byl vytvořen, využijeme „Archiv změnových souborů do ZP“

Samostatná nová věta

 • v případě, že je potřeba jednorázově vytvořit soubor změn bez vazby na automatické generování z programu, využijeme funkci „Samostatná nová věta“
 • např. ukončení dohody v minulosti apod.
 • v další tabulce kliknete na „Nový záznam“ a vyplníte: Datum, Kód události (dle všeobecných podmínek zdravotní pojišťovny, např. P = nástup), Osobní číslo zaměstnance a ostatní údaje se vyplní automaticky dle vybraného zaměstnance a potvrdíme OK
 • vysvětlení tlačítek v tabulce Soubor změn pro zdravotní pojišťovnu:

OPRAVA: v zobrazeném souboru změn lze provádět dodatečné korekce, které uložíme tlačítkem OK
NOVÝ ZÁZNAM: lze ručně zadat nový změnový soubor pro konkrétního zaměstnance
SMAZAT ZÁZNAM: označený řádek tímto tlačítkem smažeme; v případě, že pro daný měsíc si necháte zobrazit všechny přihlášené/odhlášené zaměstnance a chcete přihlásit/odhlásit pouze nově vytvořené, použijete smazat záznam právě pro ty již v minulosti vytvořené, abyste je smazali ze zobrazené tabulky
ARCHIV DÁVEK: seznam již vygenerovaných přihlášek/odhlášek
OPIS: vytvoří soubor do tiskových zpráv (POZOR: soubor v PDF formátu se vám do Zpráv vytvoří, až zavřete všechna okna při tvorbě změnových hlášení; do tohoto zavření uvidíte ve Zprávách pouze výstupy v TXT).
VYTVOŘENÍ SOUBORU: vytvoří soubor všech záznamů z tabulky rozřazené dle zdravotních pojišťoven

 • jak je to s datumy:
  • datum OD je prvního aktuálního mzdového období
  • datum DO je aktuální datum
  • datumy při dalším zpracování nemusí navazovat (oproti přihlášce/odhlášce na sociální pojišťovnu)
 • postup generování souborů:
  • program pracuje dle autorizací, zobrazuje zaměstnance, na které má uživatel autorizace
  • při výběru funkce a zadání datumů OD – DO se vytvoří tabulka, kde je možno zkontrolovat zaměstnance, které je nutno nahlásit na ZP (z důvodu přihlášení, odhlášení, nahlášení změn…), pro vytvoření souborů kliknete na „Vytvoření souboru“, kde v následující tabulce označíte příslušenou ZP a klinete na „Vytvořit soubory“
  • při zmáčknutí Vytvořit soubory se vytvoří:
   • v tisku pak nalezneme sestavy na příslušné zdravotní pojišťovny:

LZ055 Hromadné oznámení zaměstnavatele

   • v pracovním adresáři nalezneme soubory pro odeslání datovou schránkou (soubor v .xml) či zaslání přes příslušnou ZP, tedy soubory .00 (.00p)


Elektronická hlášení na zdravotní pojišťovny

Pro elektronická hlášení na zdravotní pojištění najdete zpracovaný návod zde.