Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení autorizace na uživatele

Potřebujete nastavit autorizace pro uživatele Nuggetu tak, aby mohli aktualizovat a vidět pouze určité údaje?

Nastavit uživatelská oprávnění můžete provézt pouze v Servisním programu. Do servisního programu mají přístup pouze vybraní uživatelé ve firmě/organizaci. Např. hlavní účetní, pracovníci IT oddělení či manažeři. Blíže o servisním programu zde.

Pro přidání uživatele a nastavení jeho práv je potřeba se přihlásit do Servisního programu.

Zavedení nového uživatele provedete následovně:

  • klikněte v menu na Uživatele – Definice uživatelů – Nový uživatel – nastavte jméno (do pole Uživatel) a hesla (do pole Mzdy a v případě, že uživatel bude mít možnost se přihlašovat do servisního programu, tak zvolit heslo i do pole Servis)
  • přednastavte autorizace pro další případné nastavení:
    1. pokud nebude mít uživatel žádná omezení – zaklikněte check box Na všechny položky menu – uložte tlačítkem OK a máte nastaveného uživatele
    2. pokud potřebujete určit pro uživatele jen konkrétní údaje, check box Na všechny položky menu nechte nezaškrtnutý a další položky (střediska, údaje a pozice) nastavte od 0-2 dle povolených práv – uložte tlačítkem OK a budete pokračovat dál (jediná výjimka je u pozice, kdy hodnota údaje musí být min. 1)

Na názorných příkladech si předvedeme uživatelské nastavení:

1. uživatel s přístupem na všechna střediska, ale s omezenými viditelnými údaji na kmenové kartě zaměstnance

Provedeme příklad na uživateli se jménem TEST2, který bude mít přístup na všechna střediska, budeme ale vybírat jen jednotlivé údaje, které bude moci aktualizovat a vidět. Konkrétně bude moci tento uživatel vidět jméno, rodné číslo a adresu a bude moci aktualizovat zdravotní prohlídky. A bude moci vytvářet query a některé zprávy.

Nového uživatele zavedete a upravíte takto:

Po uložení nového uživatele přejděte do položky v menu Autorizace a konkrétně zvolte položku Autorizace na uživatele – v tabulce pak označte uživatele, kterého budete dále upravovat

Nejprve kliknete na tlačítko Menu, kde určíte, se kterým modulem bude moci uživatel pracovat a konkrétně se kterými položkami:

Uložíte tlačítkem OK a poté klikněte na tlačítko Údaje – otevře se okno Autorizace na uživatele – údaje, kde v pravé části obrazovky vyberte modul, který bude moci uživatel aktualizovat. V našem případě chceme nastavit, aby uživatel viděl jméno a rodné číslo a mohl aktualizovat zdravotní prohlídky:

Ukázka, jak vypadá Nugget po otevření omezeného profilu:

V tomto případě jsme změnili modul PERS na Prohlížení ano – nyní v levé části obrazovky rozklikneme strom s Pers a otevřeme jednotlivé položky a budeme rušit autorizaci údajů, které nechceme, aby uživatel mohl vidět/autorizovat

  1. v okně Základ – Základní údaje bude nastavení vypadat takto:
  2. v okně Zdravotní a důchodové údaje pak bude nastavení vypadat takto:

Ostatní položky musíte přepsat na Prohlížení ne, aby měl uživatel opravdu práva prohlížet pouze ty údaje, které chceme.

Vždy uložíte zadání tlačítkem OK.

Když nastavíte vše, jak potřebujete, opusťte servisní program a můžete si přes přihlášení daného uživatele zkontrolovat, co vidí a nevidí a co je schopný aktualizovat. V případě potřeby kdykoliv upravte dle výše uvedeného popisu.

V našem případě pak navigační strom s povolenými položkami vypadá takto:

Karta zaměstnance v modulu PERS po nastavení výše uvedených autorizací pak vypadá následovně – ukázka dvou karet:

Takto vypadají výše uvedené karty bez žádného omezení:

2. uživatel bez omezení údajů, ale omezený pouze na určitá střediska (závod)

Provedeme příklad na uživateli se jménem TEST3, který bude mít přístup pouze na jednotlivá střediska (dle číselníku závodů bude mít přístup pouze na Závod 2) a bude mít v rámci těchto středisek přístup ke všem údajům.

Nového uživatele zavedete a upravíte takto:

Po uložení nového uživatele máte dvě možnosti, jak zadat jednotlivá střediska na uživatele:

  1. přejděte do položky v menu Autorizace a konkrétně zvolte položku Autorizace na střediska:
  1. nebo přejděte do položky v menu Autorizace a konkrétně zvolte položku Autorizace na uživatele. kde nastavíte jednotlivá střediska:

A nyní se podíváme, co náš uživatel TEST3 může vidět – pouze svá střediska na závodu 1 a všechny zaměstnance na těchto střediscích. Zbytek bez omezení.