Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zadávání údajů do budoucna

Některé údaje v Nuggetu je možné navádět v předstihu k jednotlivým zaměstnancům. Ať už je to např. z důvodu, že o změně údaje již víte a chcete si to tento údaj již zadat a dokument o změně založit či pokud potřebujete předem vytvořit dokument v Nuggetu, který si má vzít právě budoucí hodnotu údaje, apod.

  • zadávat údaje do budoucna jde pouze v modulu PERS v kmenových údajích zaměstnanců, tedy ve funkci Pers 1-1 Aktualizace personálních údajů
  • pokud údaj obsahuje na konci řádku tento obrázek , můžete zadat údaj do budoucna
  • stačí na toto tlačítko kliknout, zadat rok měsíc a hodnotu údaje a uložit tlačítkem OK
  • změna se nejprve projeví v Personalistice ve chvíli, kdy nastane kalendářně dané období a následně ve Mzdách po přechodu do tohoto období

Údaje, které takto lze zadávat do budoucna:

L3011 Sídlo trvalého pracoviště
L3203 Klasifikace zaměstnání
L4022 Zákonný týdenní pracovní úvazek
L4023 Jiný týdenní pracovní úvazek
L4005 Osobní příplatek
L4007 Příplatek I.
L4008 Příplatek II.
L4002 Mzdové zařazení
L4011 Měsíční paušál nekrácený
L4072 Měsíční pauál nekrácený II.
L4013 Základní měsíční plat
L4014 Osobní příplatek
L4016 Základní mzda časová – režijní
L4018 Osobní hodnocení prac. s hod.platem
L4060 Příplatek za zastupování
L4061 Zvláštní příplatek podle §9
L4017 Osobní hodnocení prac.s hod.platem
L4019 Prém.skupina prémií z fondu nákladů
L4020 Procento prémií z fondu nákladů
L6014 Číslo kalendáře
L4081 Druh důchodu pracujícího důchodce
L4806 Zdravotní postižení
L4805 Držitel průkazky ZTP-P
L4051 Příspěvek organizace na penzijní připojištění
L3219 Vzdálenost do zaměstnání
POLE1-10 Pomocné pole 1-10

Příklad:

Nastoupil nový zaměstnanec a víte, že za tři měsíce, až mu skončí zkušební doba, se mu změní základní mzda. První řádek máte nastavený, protože jste zaměstnanci zadali základní mzdu. A druhý řádek vyplníte do budoucna, víte tedy, že v měsíci říjnu se zaměstnanci zvedne základní mzda o 2 tis., pak tato změna s časovou platností bude vypadat následovně:

Tato změna se projeví, až mzdová účetní přejde do měsíce října 2021. Poté stačí jen zadaný údaj zkontrolovat. Mohlo mezitím dojít k nějaké změně.