Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení uživatelských číselníků

V Nuggetu si můžete vytvořit vlastní uživatelské číselníky, které používáte či chcete používat ve vaší organizaci.

Nastavit si je můžete ve funkci Mzdy 2-4-3, v Pers ve funkci 2-3-1

Při vytváření číselníku můžete z údaje udělat povinný či nepovinný údaj:

Pro povinný údaj číselníku, bude nastavení číselníku vypadat takto:
L3219               Vzdálenost do zaměstnání
0-10                         do 10 km
11-20                        do 20 km

Pro nepovinný údaj číselníku s numerickými hodnotami bude nastavení číselníku vypadat takto:
L3219             Vzdálenost do zaměstnání
0 (nula)                   neuvedeno
0-10                          do 10 km
11-20                        do 20 km

Pro nepovinný údaj číselníku s alfanumerickými hodnotami bude nastavení číselníku vypadat takto:
L3017             Státní příslušnost
(nic)                    neuvedeno
CZ                   Česká republika
DE                       Německo

 • ve mzdách lze nastavit tyto číselníky ve mzdách:
  L2040 Kód okresu správy soc. zabezpečení
  L3017 Státní příslušnost
  L3058 PSČ
  L3103 Obor školního vzdělání
  L3105 Učební obor
  L3203 Klasifikace zaměstnání
  L3210 Pracovní místo (Funkce)
  L3219 Vzdálenost do zaměstnání
  L3222 Důvod ukončení pracovního poměru
  L3292 Druh pracovní doby
  L4000 HAY GROUP
  L4002 Mzdová stupnice
  L4717 Výplatní místo
  L4803 Kategorie práce
  L5150 Způsob stravování
  L5210 Job code
  L6001 Číslo zdravotní pojišťovny
  L6002 Číslo správy nemocenského pojištění
  L6003 Prémiová skupina
  L6006 Číslo pojišťovny KŽP
  L6007 Číslo společnosti důchodového spoření
  L6009 Číslo penzijního fondu
  L6011 Číslo správy soc. zabezpeč.
  L7012 Konstantní symbol
  L7021 Číslo pojišťovny
  TYPAD Typ archivního dokumentu
 • v personalistice jsou další údaje související s personalistickými údaji:
  L0022 Doména
  L3006 Národnost
  L3008 Trvalé bydliště
  L3011 Sídlo trvalého bydliště
  L3017 Státní příslušnost
  L3058 PSČ
  L3102 Předepsané vzdělání
  L3103 Obor školního vzdělání
  (Číselník je používán v programu i pro údaj L3104 Obor doplňkového vzdělání)
  L3105 Učební obor
  L3202 Důvod nástupu
  L3203 Klasifikace zaměstnání
  L3210 Pracovní místo – funkce
  L3212 Způsob dopravy do zaměstnání
  L3213 Rizikové pracoviště
  L3219 Vzdálenost do zaměstnání
  L3222 Důvod ukončení pracovního poměru
  L3292 Druh pracovní doby
  L3616 L3621 Řidičské průkazy pro jednotlivé skupiny
  L3905 Důvod ukončení předchozího zaměstnání
  L4810 Zdravotní stav
  L5210 Job code
  L6001 Číslo zdravotní pojišťovny
  L6003 Prémiová skupina
  L6007 Číslo společnosti důchodového spoření
  L6009 Číslo penzijního fondu
  L7200 Voják/nevoják
  L7301 Skupina kvalifikačních údajů
  L7302 Úroveň znalostí
  L7722 Úroveň kurzu
  L7723 Druh kurzu
  L7724 Absolvoval
  L7725 Smlouva
  L8204 Hodnotící stupnice
  L8303 Skupina vybavení
  L8341 Barva vybavení PM
  L8344 Druh vybavení PM
  OKRES Kraje a okresy
  POLEn Pomocná pole 1–10 ze skupiny doplňujících údajů
  TYPAD Typ archivního dokumentu
  U9901 Prach
  U9902 Chemické látky
  U9903 Hluk
  U9904 Vibrace
  U9905 Neionizující záření
  U9906 Fyzická zátěž
  U9907 Pracovní poloha
  U9908 Zátěž teplem
  U9909 Zátěž chladem
  U9910 Psychická zátěž
  U9911 Zraková zátěž
  U9912 Biologické činitele
  U9913 Zvýšený tlak vzduchu

POLEn Pomocná pole 1–10 ze skupiny doplňujících údajů
– tyto pole najdete na záložce doplňující údaje II v kmenové kartě zaměstnance v modulu PERS
– jsou upravena tak, aby bylo možno jejich označení a pojmenování uživatelsky měnit
– jednotlivá POLE 1-10 upravujte následovně:
• prvních 6 znaků tvoří označení údaje, tedy POLE1-10
• dalších 40 znaků tvoří text – konkrétní pojmenování údaje

– v popisu tedy ponechte označení POLE1-10 a výraz „Pomocné pole“ přejmenujte dle potřeby pomocí tlačítka Upravit
– zápis pak bude vypadat následovně: