Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mesačné hlásenie pre ZP

K tomu, aby bolo možné vytvoriť mesačné hlásenie pre zdravotnú poisťovňu, je najprv nutné vykonať prepočet miezd pre všetkých zamestnancov – funkcie MZDY 6-1

Samotný prehľad sa vytvorí vo funkcii MZDY 8-9-1

Program vygeneruje do PRACOVNÉHO adresára súbor .txt, ktorý je potom možné nahrať na portál príslušnej zdravotnej poisťovne.