Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SK Mesačné hlásenie pre ZP

  • mzdy spracujte podľa zvyklostí a potom vypočítajte celú firmu pomocou funkcie MZDY 6-1 Výpočet všetkých zamestnancov
  • prehľad potom vytvoríte pomocou funkcie MZDY 8-9-1 Zdravotné poistné
  • program spuštěním funkce 8-9-1 vygeneruje:

  1. do PRACOVNÉHO adresára súbor, ktorý je potom možné nahrať na portál príslušnej zdravotnej poisťovne s označením XXXXYYYYZZ.TXT, kde:

XXXX je kód zdravotenej poisťovne
YYYY je rok spracovania
ZZ je obdobie spracovania

  1. do SPRÁV nasledujúce súbory:

LZ381XP Výkaz preddavkov na poistné v PDF
LZ381YP Výkaz předdavkov na poistné v PDF
LZ381CSP Zoznam poistených podľa zdr.poistoven v PDF
LZ381SP Zoznam poistených podľa zdr.poistoven v PDF
LZ3815P Zoznam zamestancov.vymer.zakl. v Excelu
LZ381SCP Celková výška poistného na ZP v PDF
LZ3814P Zoznam zamestancov.vymer.zakl. v Excelu