Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

E-Potvrzení o zdanitelných příjmech

Pokud chcete odesílat Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci do jeho e-mailové schránky, použijte náš modul e-Formuláře. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení zde.

1. ČÁST: ZAMĚSTNAVATEL

 • Nejprve si e-Formuláře nastavte ve funkci: Další funkce – Nastavení – a hned na první kartě Obecné dole najdete tlačítko pro e-Formuláře
 • Na kartě Povinné parametry v Nastavení e-Formulářů si nastavte potřebné parametry pro odesílání, příp. upravíte nastavení i na dalších kartách Nastavení: Volitelné parametry, Parametry emailů:
 • Uložte nastavení tlačítkem OK. Po základním nastavení vytvořte Potvrzení o zdanitelných příjmech dle zvyklostí.

Vytvoření Potvrzení o zdanitelných příjmech (POZP)

 • Potvrzení vytvoříte dvěma způsoby:
  1. ve funkci Mzdy 13-1-1 LZ387 potvrzení o zdanitelných příjmech
  2. přes Pracovní seznam a záložku Zprávy

Vytvoření POZP pomocí funkce Mzdy 13-1-1

 • při tvorbě POZP vybíráte, pro koho chcete potvrzení vytvořit. Máte na výběr: pro všechny zaměstnance, pro konkrétního jednoho či více zaměstnanců anebo zaměstnance s výstupem k určitému datu
 • tlačítkem OK se dostanete do dalšího okna, kde si vyberete rok a měsíce, které bude vidět na potvrzení a datum tisku a v tomto případě si v sekci Práce se zprávou zakliknete E-formulář
 • výběr potvrdíte tlačítkem OK a následně se:
  • do tiskových zpráv uloží sestava LZ387 potvrzení o zdanitelných příjmech
  • otevře se externí tabulka e-Formuláře pro odeslání Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • v další tabulce zkontrolujete příjemce (check box ve sloupci Posílat email) a emailové adresy. Správnost e-mailových adres vám kontroluje systém a pokud adresa chybí či je ve formátu e-mailu chyba, program vás upozorní v dolní části tabulky:
 • když vše zkontrolujete a označíte všechny příjemce, kliknete na tlačítko  a program odešle Potvrzení o zdanitelných příjmech označeným příjemcům. Program odeslání potvrdí oznámením o úspěšnosti odeslaných emailů (pro tento příklad jsme odeslali pouze jeden email):

Vytvoření POZP pomocí Pracovního seznamu

 • Pracovní seznam najdete na panelu nástrojů hned jako první možnost pod tlačítkem Mzdy (pokud jste si nechali první řádek panelu nástrojů v defaultním nastavení)
 • v Pracovním seznamu si najdete a označíte zaměstnance, kterým chcete vytvořit POZP (např. přes filtr), kliknete na tlačítko Zprávy a vyberete LZ387 Potvrzení o zdan. příj.
 • po kliknutí na dané Potvrzení se vám objeví další tabulka, kde vyberete rok a měsíce zpracování, datum vytvoření a zakliknete E-formulář
 • výběr potvrdíte tlačítkem OK a následně se:
  • do tiskových zpráv uloží sestava LZ387 potvrzení o zdanitelných příjmech
  • otevře se externí tabulka e-Formuláře pro odeslání Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • v další tabulce zkontrolujete příjemce (check box ve sloupci Posílat email) a emailové adresy. Správnost e-mailových adres vám kontroluje systém a pokud adresa chybí či je ve formátu e-mailu chyba, program vás upozorní v dolní části tabulky
  • adresu můžete dopsat či opravit ručně
 • když vše zkontrolujete a označíte všechny příjemce, kliknete na tlačítko  a program odešle Potvrzení o zdanitelných příjmech označeným příjemcům. Program odeslání potvrdí oznámením o úspěšnosti odeslaných emailů (pro tento příklad jsme odeslali pouze jeden email):

2. ČÁST: ZAMĚSTNANEC

 • Do e-mailu zaměstnance(ů) přijde zpráva, která bude obsahovat Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zaměstnanec si dle libosti Potvrzení o zdanitelných příjmech uloží do svého PC/NTB či vytiskne