Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Změna hesla

Potřebujete změnit heslo do systému Nugget?

Heslo změníte ve funkci Další funkce – Změna hesla

Po kliknutí na Změnu hesla se vám otevře okno, kam zapíšete rovnou nové heslo:

Pokud máte určitá pravidla pro práci s hesly (např. délka hesla, nastavení povinných znaků apod.), je zapotřebí kontaktovat naše IT oddělení. Po sdělení podrobností vám tato pravidla nastaví. Kontakt na IT: it@nuggetsw.cz